Fördelar med att leva enkelt

Normen i vårt samhällssystem är som bekant att sträva efter att maximera sin inkomst, konsumera flitigt och samla på prylar, pengar, resor och liknande. Så blir en en god medborgare som bidrar till tillväxten och når popularitet och framgång. En slags materiell maximering. I linje med detta så bör också en så stor del av ens liv som möjligt filtreras genom kapitalistiska produkter. Den som vill vara ”medveten” kan välja att finkonsumera etiskt specialmärkta produkter och socialt inriktade upplevelser.

I den radikalreformatoriska kristna traditionen har det varit en dygd att leva enkelt. Traditionellt har anabaptister och kväkare undvikit flashiga utsmyckningar, rikedom och överflöd. Även för mig/oss har enkelhetstanken varit central länge. Jag tror inte att personliga konsumtionsval kommer ändra systemet i grunden, men ändå ser jag flera potentiella fördelar med att leva enkelt. Låt mig nämna några:

-En enkel livsstil kan göra det lättare att öppna sig för de fattigas lidande. Den som lever överdådigt måste lägga mer energi på att rättfärdiga sin rikedom och behöver öka distans till de fattiga för att inte må för dåligt.

-En enkel livsstil kan befrämja en mindre stressad tillvaro. Ju fler prylar och ju större besparingar en har, desto mer behöver en anstränga sig för att underhålla, laga, uppdatera, vårda och försvara det en äger.

-Om fler lever enklare så minskas takten i förstörelsen av miljö, djur- och ekosystem, vilket ökar möjligheterna att vi ska få tid att ställa om till ett mer lokalt, hållbart levnadssätt.

-Den som lever enkelt behöver inte lönearbeta lika mycket och kan därför lägga mer tid på annat som är viktigt: relationer, frivilligarbete, utbildning, naturen, sömn, aktivism.

Vad som är ”enkelt” är relativt. Den som i vårt land lever ”enkelt” kan globalt sett vara en rik person. Och för vissa genuint fattiga människor i vårt land så kan det vara en enklare livsstil när dessa kan säkra sin tillgång till fast bostad och en säker tillgång till käk och vatten. Enkelhet handlar alltså inte om något fattigdomsideal eller att knyta orimliga förväntningar till individen. Det handlar om att skapa möjligheter och alternativ till ett friare och helare liv för fler människor inom ramen för det förtryckande system vi lever inom, så länge detta består.

Aktion mot snuthus i Uppsala

Nedanstående text från Motkraft

I solidaritet med de migranter som förra veckan utvisades till Afghanistan, och med alla andra som jagas, fängslas och utvisas under Reva och Mos Maiorum, genomfördes en aktion mot snuthuset i Uppsala. Meddelanden lämnades med sprayfärg och fasaden täcktes med färgbomber.

Vi vill uppmana alla att fortsätta hjälpa våra medmänniskor som utsätts för statens förtryck, och sabotera polisens och migrationsverkets arbete under de sista dagarna av Mos Maiorum. Men Revaprojektet och utvisningarna kommer inte upphöra så vi måste fortsätta bekämpa statsrasismen tills förvaren är stängda och gränserna öppna.

Död åt nationalstaten och Fort Europa!

/ anonym aktionsgrupp Uppsala

acab2

Religiös anarkism och gudsbild

Går det bra att tillhöra en religiös tradition och samtidigt vara anarkist, och hur kan dessa traditioner i så fall kopplas samman i en grupp eller en individ? Och finns det bilder av gud som rimmar respektive krockar med anarkistiska idéer? Det här är frågor som intresserar mig mycket och som jag gärna skulle samtala mer med andra om. På Kristen Underjord kom idag en text på detta tema.