Kill-kompisar, förälskelse och den nya världen

”Är du inte lite kär i honom ändå?”/mobben

”I Messias är inte […] man och kvinna”/Paulus

Både min son och min dotter har (till vår glädje) bra kompisar av det andra könet. En slående sak är hur många, inte minst vuxna, som söker tolka alla såna relationer i semi-sexuella termer.  Det är nästan som om man uppfattar det hotfullt med nära relationer över köns-gränserna när dessa inte handlar om sex och förälskelse. Nästan lika hotfullt som samkönade sexuella relationer, eller som människor som väljer att leva ett liv utan sex-relationer, eller som en grupp vuxna av olika kön som bor tillsammans utan att ha sex. På något sätt är det som om detta provocerar och hotar genom att rubba den (hierarkiska) balansen mellan könen.

Men en sund människa kan ha nära relationer med både män och kvinnor, utan att relationen präglas av sex och/eller förälskelse. Men det kan krävas lång och uthållig träning med många snedsteg och nystarter. Genom Jesus, Messias, bryts murarna ned mellan kön, klass och etniska grupper och en ny samhörighet byggs, där gemenskapen och lojaliteten till Visionen om en annan värld har företräde framför dom anspråk som Könet har på våra liv.

Kön, sexualitet och förälskelse är viktiga och positiva aspekter av våra liv, men det finns faktiskt annat också. Låt oss hjälpa varandra att komma ihåg det genom vårt sätt att tänka, tala och förhålla oss till varandra.

Eller? Vad känner du?