Stödmanifestation vid asylpolitisk rättegång

Den 30 augusti 2011 klockan 09:00, äger rättegång rum mot Tomas, 24, i Örebro Tingsrätt. Tomas står åtalad för olaga intrång efter att tillsammans med två andra personer ha kedjat fast sig hos Migrationsverket under en demonstration, och vägrat lämna lokalerna vid stängning. Genom denna demonstration och civil olydnads-aktion, en av ett flertal liknande manifestationer i Örebro de senaste åren, så framställdes krav på ett stopp av tvångsavvisningarna.

Vi uppmanar alla som bryr sig om situationen för asylsökande, och om politikers och myndigheters agerande gentemot flyktingar, att sluta upp till rättegången och/eller en enkel manifestation på Stortorget efter rättegången (uppskattningsvis vid 11-tiden).

Fakta:
-År 2010 fattade Migrationsverket beslut i 31.266 asylärenden. De berörda flyktingarna kom från länder som exempelvis Iran, Irak, Afghanistan och Somalia. 8.727 ansökningar, eller endast 28%, beviljades. 2010 genomfördes 13.672 deportationer. Bland dessa var många avvisningar av minoritetsgrupper till Irak, något som har kritiserats hårt av såväl Amnesty International som FN:s flyktingorgan UNHCR.

-Den asylsökande som ska återvända kan göra detta ”frivilligt”, annars överlämnas ärendet till polismyndighet. Många har vittnat om respektlöshet, våld, hänsynslöshet och brutalitet i samband med utredningar, hämtningar och avvisningar. Migrationsverket har också ett antal ”förvar” där flyktingar kan låsas in på obestämd tid i väntan på avvisning. Dessa ”förvar” är fängelser för asylsökande som inte är dömda eller misstänkta för brott, men som bedöms riskera att avvika om de inte låses in.

-Det har alltid funnits en stark opinion mot deportationer. Vissa individer, grupper och nätverk ger direkt stöd till papperslösa flyktingar som lever i Sverige utan normal tillgång till välfärdssamhället och i rädsla för polis och myndigheter. Vissa ägnar sig åt opinionsbildning och/eller ser det som nödvändigt med direkta aktioner hos Migrationsverket eller fysiska blockader mot deportationer. 2006 ledde engagemanget för flyktingar till en omfattande amnesti för papperslösa, vilket visar att medkänsla, solidaritet och gästfrihet kan segra om vi fortsätter kämpa!

-Läs mer hos www.ingenillegal.org, www.aktionmotdeportation.se eller www.flyktingbloggen.org.

-Maila Aktion mot deportation Örebro för kontakt aktionmotdeportation (a) hotmail.se

http://www.facebook.com/event.php?eid=112624998837192

——————————————————————————————————–
Dagen skriver om detta idag här och här.
Vill du ge ett ekonomiskt stöd till omkostnader för anti-deportationsaktivism så maila epost (a) jlundstrom.se.