Jonas tiggar-brev (2)

JONAS TIGGARBREV (2)

Dom senaste åren har jag undvikit att lönearbeta i avsikt att kunna ägna mer energi åt saker som för mig känns mer angelägna än att köra taxi. Förutom hushållsarbete och fria studier har jag ägnat en hel del tid åt stöd till hemlösa, interner och flyktingar, samt åt direkt aktion och civil olydnad. Detta engagemang har än så länge i hög grad (men inte uteslutande) kanaliserats genom volontärande åt Ria Dorkas/Hela Människan (hemlösa), den ekumeniska besöksgrupp som besöker Kumla-anstalten, och nätverket Aktion mot deportation. Arbetet, om en får kalla det så, har dock inneburit en del extra omkostnader, primärt för resor, men också för saker som materialutgifter, porton och direktstöd till utsatta människors basbehov. Samtidigt har Saras 75%:iga fritidspedagoglön +barnbidraget utgjort samtliga penga-intäkter till hushållsekonomin.

I samband med rättegången i slutet av februari har flera frågat om jag behöver hjälp med betalning av böter och skadestånd. Jag har dock bestämt mig för att inte betala något till rättsväsendet, men om du istället känner att du vill hjälpa till med omkostnaderna för mitt/vårt (i sanning blygsamma) arbete så vore det jättekul. Om inte, så inga hard feelings, förstås. Det finns mycket annat bra att ge till! Jag skickade ut ett tiggarbrev för knappt år sedan och fick då in sammanlagt några tusen riksdaler. Varmt tack för detta!  Dessa pengar har gått huvudsakligen till resor till blockader, demonstrationer och förvarsbesök och till en vårdfaktura för en papperslös ung kvinna, men är nu på upphällningen.

Skulle det bli pengar över så är tanken att dessa förmedlas till papperslösa flyktingar via AMD:s eller Ingen illegals nätverk.

Vet du andra som skulle vilja stödja detta så vore det jättebra om du ville tipsa eller vidarebefordra det här brevet!

Är du intresserad eller om det finns frågor så tveka inte att höra av dig till epost(a)jlundstrom.se.

Framför allt, fortsätt själv och tillsammans med andra kampen för en friare, fredligare och hållbar värld!

Kärlek och motstånd,

Jonas

Om bloggen

Från juni 2006 till maj 2011 publicerade jag ett veckobaserat epostbrev som senare gick över i bloggande. Det sista inlägget i den här serien var detta, sen dess har jag bara använt den här bloggen som anslagstavla vid enstaka tillfällen. Mycket har hänt och förändrats under dom här åren, inte minst i relation dels till den kristna tron och dels till anarkin.

Via den här bloggen (och den förra) kan du hitta alla texter under dom här åren.

Har du kommentarer, synpunkter eller frågor kring texterna och en eventuell framtid för mitt skrivande så är du välkommen att lämna dom här.

/Jonas Lundström (epost(a)jlundstrom.se)