En feministisk övning

Om saker ska förändras på grupp- och/eller samhällsnivå, då behöver praktiker och strukturer förändras. Att tänka annorlunda har ett väldigt begränsat värde. Och om en människa ska förändras då behöver en träna och öva sig. Och det är alltid själva träningen som har en effekt, inte ambitionen att träna.

Jag vill vara en feminist-i-praktiken, en person som utmanar mäns överdrivna tillgång till makt och status och bidrar till jämlikhet. Därför har jag också lagt mig till med vissa övningar som jag tror påverkar mig i den här riktningen, och som jag tror det vore bra om även en del andra anammar. En sådan är att kvotera åtminstone vissa aspekter av medieintag. Mitt huvudintag av media är böcker. Jag läser mycket och brett, både facklitteratur och romaner. Sen något eller ett par år tillbaka är mindre än 50 % av de böcker jag läser skrivna av personer som (utifrån sitt namn) kategoriseras som män. Det här vill jag rekommendera som en enkel feministisk vardagsövning. Om en tex har TV-serier eller Facebook som huvudmedieintag så kanske det är bättre att fokusera på det. Jag ser åtminstone tre fördelar med den här övningen:

-Det ger andra perspektiv på världen. Människor som kategoriseras som kvinnor (eller annat som inte är man) har delvis andra erfarenheter än ”män”.

-Det avslöjar ojämlikheten. Att bestämma sig för att läsa mindre än 50 % böcker av ”män” visar väldigt tydligt (i varje fall för mig) hur snedfördelat inflytandet är i samhället.

-Det bidrar till utjämning. Det är så klart en droppe i havet, men om många skulle bestämma sig för att anamma den här övningen så skulle det helt klart förändra hur exempelvis bok- och filmbranschen ser ut, vilket i sin tur skulle generera andra förändringar.

Med det här inte sagt att detta är den viktigaste övningen eller liknande. Saker som att de som lever i en flerkönad vardagsrelation ser till att mannen tar det mesta ansvaret för hushållssysslorna borde exempelvis vara en övning som de flesta kunde ta till sig. Men det vet vi ju om, jag ville påminna om att det även finns helt andra förändringar att ta ta del av.

Fina ord från Koranen

Fromheten består ej däri, att I vänden edra ansikten mot östan eller västan, utan fromheten finnes hos dem som […] bortgiva sin egendom, huru kär de än hålla den, åt sina anförvanter, åt faderlösa, vägfarande och tiggare och för slavars frigivande (Sura 2:172)
*
att den ena av oss ej skall taga den andre till herre (Sura 3:57)
*
Hava de ej givit akt på jorden, huru många härliga arter (Sura 26:6)
*
Farao förhävde sig förvisso på jorden och indelade befolkningen i klasser, i det han ringaktade en del av dem, dräpte deras söner […] Men vi ville vara nådiga mot dem, som ringaktades på jorden, göra dem till ledare och göra dem till arvtagare (Sura 28:3-4)
*
Vad i utlånen mot ocker, för att det skall förökas genom människornas ägodelar (Sura 30:38)
*
både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] (Sura 33:35)

*

vi lydde förvisso våra herrar och stormän, och de förde oss vilse på vägen (Sura 33:67)

*

Avvärj det onda på det sätt, som är lämpligast. Se, då skall den, med vilken du lever i fiendskap, bliva som en förtrogen vän (Sura 41:34)

*

Och bespisa kärleksfullt den fattige, den faderlöse och den fångne (Sura 76:8)

*

Nej! I hedren ej den faderlöse och uppmanen ej varandra att bespisa den fattige (Sura 89:18-19)

*
Ve en var som […] samlar rikedomar och ständigt räknar dem (Sura 104:2)

Den tronen är tom

Stefan L. Holm, 2002:

Den tronen är tom som keruberna vaktar.
Den arken är guldskrin åt heliga bud.
Serafernas sång, då de ansiktet skyler,
är hymnen som hyllar en osynlig Gud.

Ett belätes trä mäktar aldrig gestalta
mysteriernas mönster; det blir mig till dom.
När förlåten rämnat, och allting är öppet,
skall pilgrimer finna att tronen är tom.

Försonat är allt. Alla änglar har tystnat
och skapelsen vilar i Guds helgedom.
Då susar det stilla; jag ansiktet skyler,
ty Gud är i världen, och tronen är tom.

Flygvapnet värvar barnsoldater på Skärtorsdagen

Det är Skärtorsdag, och våldet gör sig påmint i vårt hem.

Min dotter, 14 år gammal, får en färgglad broschyr med snygga soldater och fräcka flygplan. Broschyren är, till skillnad från annan myndighetsinformation, direktadresserad till henne. Den kommer från ”Flygvapenfrivilliga”, ”en modern och kvalificerad Frivillig Försvarsorganisation som utbildar personal för befattningar inom Försvarsmakten”.

Min dotter inbjuds att delta i Sommarkurs i flygvapnet. ”Utbildningsområdena är flera och varierande som, skjututbildning, flygning,förläggningstjänst (bo i militärtält), exercis […]”

kurs_sommar_bottom

Alla som känner mig vet att jag har en samhällskritisk grundinställning och att jag inte har mycket till övers för militären. Ändå kommer det som en överraskning att den svenska staten lurar sig in i vårt hem i jakt på barnsoldater. I denna självgodhetens högborg ska barnen tydligen redan innan de nått straffmyndig ålder påbörja träningen som statens mördare. Om det här inte är våldsbejakande extremism, vad är det då?

Vem kommer att svettas blod över detta ikväll? Vem kommer att välta bord på Försvarsmaktens kontor? Eller, kommer någon i framtiden att säga om vårt samhälle som evangelisten Matteus en gång. ”De orkade inte hålla ögonen öppna.”tmp_img