En död blogg

Som ingen märker, eftersom ingen är här längre, är det här numera i princip en död blogg. Om det nu går att vara död i princip… Bloggen kommer dock att ligga kvar. Vill du ta del av mitt skrivande utanför detta forum kan du följa mig på FB, i övrigt hänvisar jag till mina böcker:

-Kapitlet ”Vad är anarkism?” i antologin Att hoppas på ett annat system : En antologi om kristen tro och anarkism (Argument, 2013)

-En förtryckares frihetliga fantasier (2014, FTP). En resa i civilisationskritisk riktning med utgångspunkt i egna erfarenheter och studier i att vara en förtryckare och att göra motstånd.

-Jesus eller kyrkan : Ett anabaptistiskt sökande efter kristen radikalitet (2015, FTP). En radikal, anarkistiskt inspirerad inifrånkritik av kyrkan och skisser på att annat sätt att leva tillsammans, centrerad kring Jesus, den tidiga Jesusrörelsen och alternativa kristna rörelser. En återpublicering av ”emailpredikningar” från 2006-2007 med ett längre postkristet efterord.

-Batongerna slår nedåt : En berättelse om brottsbekämpning (1/12, 2016). En granskning av rättssystemet, fängelser och ordningsmakt. Här varvas egna dramatiska berättelser om möten med ordningsmakterna med analyser av rättssystemets rasistiska, klassbevarande och patriarkala strukturer, av våldet och förtrycket i dess hjärta, och av ideologins försök att släta över med sitt tal om brott och straff, effektivitet och trygghet. I föredragsform (video) här.

-Att besegra gudar : Haltande poesi för anarki (2018). Att besegra gudar : Haltande poesi för anarki, är en textsamling i det gränslösa gränslandet mellan poesi och prosa, religion och politik, kristendom och ateism.

Manus på g är Anarkistiska blickar (2019/2020) och Brottsliga bibelbetraktelser (2021).

Kontakta gärna mig direkt om du vill ha någon bok, priset är flexibelt. Och jag älskar att samtala om sånt här, både på tu en hand, i mindre grupper och i andra sammanhang. Hör av dig så styr vi upp något!