Anabaptisten som kedjades fast i köket

Margaret Hellwart (1568-(minst)1621) förhördes flera gånger av en luthersk kyrkodomstol för sin aktiva delaktighet och inflytande i den anabaptistiska underjordiska rörelsen. Men hon vägrade låta sig tystas. Till sist kedjades hon fast, i köket, för att hon skulle veta sin plats. Men på något sätt lyckades hon ta sig ur dessa kedjor. 21 gånger.

Från Jesus eller kyrkan? Ett frikyrkligt sökande efter kristen radikalitet. (Hösten 2015)

Dikotoma variabler

En del variabler har endast två värden och kallas dikotoma (det vill säga tudelade efter dikotomi=tudelning). Kön, med värdena kvinna och man, är ett exempel på en sådan variabel. Kön är en naturlig dikotomi (det är inte möjligt att ha flera värden).

/Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte (2003) i Introduktion till samhällsvetenskaplig metod

Under pälsen?

Norsk Dox-dokumentär om djurrättsaktivist som walraffar mink- och rävfarmar. Mycket obehagligt.

Varför ordnas inga öppna aktioner, typ ickevåldsliga blockader, mot minkfarmar? (Tex mot Skyberga minkfarm utanför Örebro). Mitt intryck är att det som görs antingen är tillåten lobbying eller demonstrationer å ena sidan eller anonyma djurbefrielser, egendomsförstörelse eller minkfarmartrakasserier å andra sidan. Kanske har jag fel, men behövs det inte mer grejer ”emellan” dessa saker, aktioner/demonstrationer som inte är tillståndsgivna men öppna, ickevåldsliga och med relativt låg risk för de inblandade?

Religionsfrihetens och sekularismens baksida

Är det en tillfällighet att det blev mer och mer populärt med så kallad religionsfrihet och sekularism samtidigt som kapitalism, nationalstaterna och industrialismen växte fram som globalt system? Jag tror inte det.

Vi har fått ett nytt pantheon som fått övertaget gentemot andra gudar. Idag tror vi på Penningen, Nationen och Utvecklingen. Och här finns absolut ingen frihet att välja eller välja bort. De andra gudarna, den kristna guden, Allah, JHV, Krishna, Budda får vi gärna välja bort eller tränga in i ett privat hörn. Men ve den som förnekar Pengarnas rättfärdighet, eller Sveriges legitimitet, eller sätter någon annan gud över dessa ny-gudar! Hen må exkluderas och förföljas med våld.

(Om religion som antropomorfism, se Stewart Guthrie)

IS är inget främmande

Gårdagens Uppdrag Granskning var onekligen djupt obehagligt. Vi förväntas få en stark ”hur är det möjligt”-känsla. En svensk IS-krigare! Så otroligt långt ifrån det svenska samhällets värderingar. Eller? Vad är det som möjliggör fenomenet IS?

-Patriarkat. Könsbeteende utformat så att det finns en stark koppling mellan manlighet och våld.

-Militarism. Stående, väpnade styrkor som en central aspekt av självförsvar.

-Missionerande världsreligion. Budskapet ska spridas och Guds rike utbredas med hot och löften om belöningar och straff efter döden.

-Nationalism och imperialism. Staten ska kontrolleras av ett specifikt folk och utomstående inom territoriet är ett hot. Här finns också en antinationalistisk retorik som tjänar imperialistiska syften.

-Oljekontroll. Tillgången till energi måste säkras för att massamhället ska vara möjligt.

-Högteknologi. Ett djärvt utnyttjande av den modernaste kommunikationsteknologin. Det här är inte en rörelse som vill ”tillbaka till medeltiden”!

Det är svårt att se att IS skulle vara möjligt om något av dessa inslag saknades.

Historien tog inte slut med statskommunismens fall. Den liberaldemokratiska kapitalismen byggd på rasism och kolonialism knakar i fogarna och inbjuder till motstånd. IS aspirerar i konkurrens med andra krafter på platsen som global utmanare. Och till skillnad från Väst så maskeras inte terrorn under humanistiska värderingar. Det är stolta hot och halshuggningar direkt från youtubes predikostolar.

Men det är inget främmande vi ser. Det är ännu en fascistisk rörelse producerad av Systemet. Mer av samma skit.

Så tänker jag i alla fall. Hur tänker du?

FILMAR misshandel av pojke!

Tydligen har vi fått ett samhälle där en vuxen man kan sitta på en pojke, misshandla honom, dunka hans huvud i stengolvet, på en offentlig plats, och människor står runtomkring och filmar. Media ger utrymme för en representant för förövaren att förklara och försvara misshandeln. Är det här den totala avskärmningens samhälle, eller kan det gå längre?

(Skånepolisens rutinreaktion var att inte inleda någon förundersökning, det här är inga konstigheter, det är jobbet bara. Notera också att detta är den våldsnivå som dessa assholes kan tänka sig använda när det sker i offentligheten och någon filmar. Vad som händer när ingen ser vill en inte tänka på. Det är också värt att notera de oklarheter som finns, hos SVT stod det att barnen är överlämnade till Migrationsverket, i andra sammanhang talas det om ”ett boende”. Är det ett utvisningsärende?)

Aftonbladet, SVT

Kanske är alla lika värda trots allt?

Hur ska en förstå ett uttalande som ”alla är lika mycket värda”? Är det
1. en lögn som döljer den rådande ordningen (att subjekt värderas helt olika i samhället).
2. en sanning eftersom de som inkluderas i ”alla” är något i stil med en myndig mänsklig medborgare som står inför makten och behandlas enligt lagen (ickemyndiga, ickemänniskor, ickemedbogare, felbehandlade och de flesta vardagliga situationer undantagna).

(Det går också att tänka sig andra alternativ, tex att det är en vision, att den som säger det personligen värderar människor lika (vilket ju inte stämmer), eller att de är lika mycket värda ”inför Gud” eller motsvarande.)

Något liknande gäller uttalanden som när en politiker säger ”vi tar avstånd från allt våld”. Ska det uppfattas som
1. en lögn som döljer att staten bygger på utövandet av ett ständigt pågående massivt våld.
2. en sanning eftersom att hota, slå och låsa in kriminaliserade människor, djur, migranter eller hota befolkningen i allmänhet med burar, käppar och pistoler om de inte lyder inte tillhör kategorin ”våld”.

Eller ta ”Sverige har demokrati”. Bör det beskrivas som
1. en lögn som döljer att det är de rika och mäktiga som styr och att folk bara har att välja mellan ett antal förvirrande likartade alternativ som har det gemensammt att de rika och mäktiga kommer fortsätta styra
2. en sanning eftersom ”folket” endast består av myndiga, röstande medborgare som accepterar den rådande ordningens ramar

Eller är det både och? Hur tänker du?