Polishundsvåld, helt accepterat?

Under research för ett påbörjat bokmanus, stötte jag idag av en händelse på en dom från den 13 februari i år där Uppsala tingsrätt ger grönt ljus till grovt våld mot barn. Anmärkningsvärt, och något som dessutom kastar ljus över egna erfarenheter. Här är storyn:

En polisassistent larmas till en skola på kvällstid efter larm om misstänkt skadegörelse, skriver tingsrätten i sin dom. Fem personer har varit på skolans tak. Polisassistenten skickar sin okopplade hund efter pojkarna. När hunden når fram biter den en av pojkarna upprepade gånger över armen och, när han ligger på marken, över knäet. Pojken ”var jättestressad och grät”.

Fotografier och journalblad från läkarbesök vittnar om ”multipla sårskador på höger arm med kraftig svullnad och rodnad samt två mindre skrapsår på vänster knä”. Tingsrätten anser att de uppkomna skadorna ”inte bör anses som ringa”.

När det gäller det exakta händelseförloppet går beskrivningarna från vittnen och experter isär något, bland annat gällande om någon varning ropats, om barnen uppfattat hunden på förhand, och varför hunden bet. Men det framgår av polisassistentens egna uppgifter att han förstod att detta var ett möjligt eller troligt utfall. ”Hedenstedt hade innan gjort bedömningen att det inte fanns någon risk för att någon annan person, tex en förbipasserande, skulle kunna bli biten av hunden.”

Tingsrätten friar polisassistenten från anklagelsen om Vållande till kroppsskada och Tjänstefel, och menar att ”den av Hedenstedt använda sökmetoden allmänt sett måste anses som accepterad och vedertagen”.

Det är nu några år sedan jag själv blev hundbiten under en blockad av en deportation. Vi tyckte det var fel att asylsökande låstes in på ett förvar och skickades tillbaka till ett krigshärjat Irak. Därför ordnades upprepade gånger protester där vi försökte hindra eller försvåra deportationerna. Sammanlagt deltog flera hundra personer.

Vid det här tillfället var vi kanske ett tjugotal personer totalt. Jag satt vid tillfället tillsammans med en vän på en mindre väg där deportationsbussen skulle köra, i avsikt att hindra eller försvåra transporten. Poliserna gick framför bussen och röjde väg med hundbitningar och batongslag. Sammanlagt blev fyra personer hundbitna. För mig tog det flera månader att läka fysiskt, processen komplicerades bland annat av en infektion. Två år senare sökte jag efter påbackning av en vän ersättning av försäkringsbolaget, och blev beviljad 17 000 kronor på grund av ”vanprydande ärr”. När jag idag sökte på nätet för att hitta tidningsartikeln var det inte så enkelt, eftersom ”biten av polishund” ger så många träffar. Inte ens när jag specificerade med ”biten av polishund vid avvisning” kunde jag hitta artikeln. Istället fick jag flera olika träffar med tidningsartiklar där människor blivit bitna av polishundar vid protester mot deportationer.

När kriminologen Tove Pettersson genomförde en fältstudie i vilken hon studerade närpolisers arbete med ungdomar fick hon bland annat höra hur polisen ”Peter” inför henne helt öppet säger: ”De ska göra en lite längre jagning med hund så att de får springa lite” (Att balansera mellan kontroll och kontakt, 2012, s. 33). Hösten 2014 friades den polis som bussade sin hund på en kraftigt berusad, stillastående man i Stockholm som sluddrade något om att ”spränga hela gatan”. Samtidigt som hunden bet och slet attackerades mannen med upprepade batongslag till dess han låg ner på gatan.

Sammantaget växer bilden fram av ett mörkertal när det gäller polishundsvåld, ett våld som dessutom av tingsrättens resonemang att dölja betraktas som en helt normaliserad del av polisens arbete.

”När och hur en polisman får använda tjänstehund i en situation som den nu aktuella är inte reglerat i lag eller i centrala föreskrifter eller i allmäna råd för polisväsendet”, skriver Uppsala tingsrätt i sin friande dom.

Domen har beteckningen Uppsala TR B 5803-14 och går enkelt att få sig tillskickad via epost för den som kontaktar Uppsala tingsrätt (Uppsala.Tingsratt@dom.se) Domen har överklagats.

Reflektioner?
Dela gärna!

Floskler och fakta om migrationspolitik

Floskler eller fakta? Svenska artister ska riva alla murar, hörde vi igår. ”Ingen människa är illegal”, skanderar demokratiministern. Till och med statsministern ogillar murar. Samtidigt som vi gläds över solidaritet, är det inte läge att också påminna om följande sju fakta om svensk migrationspolitik:

 1. Tiotusentals asylsökande nekas årligen uppehållstillstånd. Enligt Migrationsverket kom 81 000 asylsökande till Sverige förra året. 54 000 fall avgjordes och av de beviljades 58 % (31 000), en på grund av Syrienkrisen ovanligt hög siffra. 22 000 människor som flytt hit ska utvisas.
 2. Den som inte ordnar med sin egen utvisning kan bli hämtad av polis med våld, och bli inlåst på obegränsad tid i ett ”förvar” i väntan på deportation. Dessa förvar omgärdas av helt ickemetaforiska murar.
 3. Att vara fattig är i sig inte ett asylskäl. Det går alltså inte att göra som svenskarna gjorde för hundra år sedan.
 4. Bevisbördan ligger på den asylsökande. Att en till exempel har bott i Syrien eller är eritreansk medborgare garanterar inte uppehållstillstånd; du måste kunna bevisa din identitet, exempelvis med en koherent och detaljerad story och dokument som svenska myndigheter tror på.
 5. Svenskar tillhör ekonomiskt sett de allra mest privilegierade människor den här världen någonsin skådat.
 6. En politik som utvisar minst hälften av alla asylsökande, som förnekar ekonomiska skäl för flykt och som använder våld och inlåsning för att genomföra detta har drivits av alla regeringar Sverige haft hittills.
 7. Att hjälpa flyktingar in i Sverige, att förhindra deportationer och att riva murar är kriminaliserade handlingar, och kan därför användas av polisen som en förevändning att bruka våld mot dig.

Alla kan göra nåt. Vi kan sträcka ut en hand. Men hur blir det om den ena handen som sträcks ut är öppen, och den andra greppar en batong?

(Granska påståendena själv, informationen är hämtad bland annat från Migrationsverkets hemsida. Kom hemskt gärna med kritik om det finns faktabrister här.)

Grön teknologi: ett trovärdigt alternativ?

Får vi tro diverse larmrapporter så är behovet av att ställa om till ett fossilfritt samhälle akut. För detta talar både sinande källor och eskalerande klimatförändringar. Det är knappast rimligt att chansa på att det kommer att gå bra även om vi kör på som vi gjort sen industrialiseringens början.

De flesta tycks i den här situationen sätta sin tilltro till ”förnyelsebar energi” och ”grön teknologi”. Ytterligt få är de som frågar sig om detta är ett trovärdigt alternativ till dagens ordning. Jag kan förstå den här impulsen; vi vill tänka positivt, vi har så mycket annat att grunna på, och vi som lever ganska bekvämt i det här samhället vill inte ändra vårt sätt att leva i grunden.

Problemet är att tiden för omställning är begränsad. Väntar vi för länge så risker vi inte bara människans framtid som art, utan också att det pågående massförsvinnandet av arter accelererar kraftigt. Om vi i den här situationen lägger ett antal decennier på att ställa om till ”förnyelsebar energi” och ”grön teknologi” (GröT), och detta sedan visar sig inte vara ett trovärdigt alternativ, då står vi där med hipsterskäggen i brevlådan.

Jag tycker därför grön teknologi-förespråkarna behöver svara på åtminstone fyra basala frågor.

 1. Hur mycket utsläpp av växthusgaser kommer kokandet av GröT att generera? För att ersätta fossilindustrin är det nödvändigt att bygga ny infrastruktur med inte bara elbilar och elplan (?), vind- och vågkraftverk, solpanelparker utan också gruvor, tranportvägar, elnät, fabriker och så vidare. Denna infrastruktur kommer att bli gigantisk, och måste byggas utifrån ett fossilberoende samhälle. Kommer inte detta att leda till ökade utsläpp i just en situation där de flesta experter menar att vi måste kraftigt reducera dem?
 2. Vilka problem leder råmaterialframställningen till? Den gröna teknologin kräver bland annat en rad sällsynta jordartsmetaller, vars framställande idag är förknippade bland annat med massiva föroreningar, väpnade konflikter och diktatoriska regimer. Inte sällan går dessa projekt hand i hand med kraftig lokal opposition och förstörda landbaser och lokalsamhällen. En massiv GröTomställning betyder att behovet av de här mineralerna kommer mångdubblas och åter mångdubblas.
 3. Var ska råmaterialet komma från på längre sikt? Idag består infrastrukturen i GröT av en rad material, däribland mineraler och plaster, som inte är förnyelsebara. Det vill säga, de kommer att ta slut. Ska vi dra lärdom av historien kan det mycket väl komma att bli tidigare än vi anat. Vi pratar alltså inte om en långsiktig lösning, såvida inte allt material kan återvinnas till 100 %, eller allt material i GröT kan bli förnyelsebart. Är det troligt att detta går att genomföra?
 4. Kommer en GröT-omställning uppmuntra en fortsatt produktion och konsumtion på nuvarande nivåer? Om vi tror att GröT är svaret, löper vi inte då en allvarlig risk att tro att vi kan fortsätta konsumera energi och råvaror i nuvarande omfattning? Hindrar en GröT-omställning ett nödvändigt ifrågasättande av hela det kapitalistiska systemet?

Jag gör inte anspråk på att ha svaren på de här frågorna, men jag tycker det är oerhört angeläget att de ställs på allvar. Och vid sidan av Fossil och GröT vill jag föreslå en tredje tänkbar väg. Det är att vi ställer om från ett teknoindustriellt globalt system till småskaliga gemenskaper med kulturer som är förnyelsebara ur alla aspekter, relativt självförsörjande och ser det som en av sina huvuduppgifter att leva enkelt och respektfullt mot varandra, våra medvarelser och den miljö som är vårt enda hem. Det kanske är naivt och korkat och utopiskt, men att bara köra på och hoppas på det bästa, hur utopiskt är inte det?

rare earth

 rare earth

Knut Olsson Fastigheter döljer deportationsdelaktighet?

Knut Olsson Fastigheter med ”hus att trivas i” drar in 8,5 mille per år på att hyra ut till Migrationsverket på Maskingatan 4 i Märsta. När en betänker att denna bolagets största fastighet bland annat används som förvar, där asylsökande låses in på obestämd tid i väntan på deportation, är det inte så konstigt att de hemlighetsfullt skriver att byggnaden hyrs ut till ”en statlig myndighet” på sin hemsida, och att ”Migrationsverket” tycks vara bortretuscherad från skylten på bilden. Det verkar som om de är rädda för att det skulle drabba företaget negativt om sanningen kom fram. Eller hur tolkar ni nedanstående information? Är det inte en lämplig tid att sätta press på de intressen som tjänar på migrantförtrycket?

husatttrivasi

fastighetsvarldenknutolsson

maskingatan4

Boksläpp: Jesus eller kyrkan?

Nu finns min nya bok Jesus eller kyrkan? Ett anabaptistiskt sökande efter kristen radikalitet att beställa! (Se nedan för omslag och baksidestext.) Priset sätter du själv, men förslagsvis mellan 0 och 200 kronor, inklusive porto.

Skicka ett mail om du är intresserad (epost(a)jlundstrom.se)! Boken levereras, om allt fungerar, inom två veckor. Instruktioner för eventuell betalning medföljer.

Om du tycker det verkar intressant, sprid gärna info om boken! Den går också att beställa hos Adlibris, Bokus, Amazon mfl, men både du och jag tjänar på att du beställer den direkt från mig. (Hos Amazon och Bokus går det också att läsa utdrag ur boken).

omslagtillblogg94915juni

 

***

Behövs det kravaller i kyrkorna? Vad är en tungskruv? Varför erbjuds så lite mat i nattvarden? Varför är Gud busig? Vad har anarkism och kommunism med Jesus att göra? Varför kommer ingen till himlen? Hur kan korset vara en symbol för djurens befrielse? Varför kedjade en luthersk domstol fast en anabaptistkvinna i köket? Är Jesus verkligen Gud? Finns det genuina församlingar? Vad blir bättre utan ledare? Varför är det okristligt med poliser?

Jesus eller kyrkan? kombinerar inifrånkritik av kyrkan med ett sökande efter en politiskt radikal kristen tro. Inspiration hämtas från en Jesuscentrerad närläsning av Bibeln, men också från bortg(l)ömda delar av kyrkohistorien, inte minst historisk anabaptism och svensk fribaptism.

Texterna författades åren 2006-2007 och ingick i en serie reflektioner som skickade ut via epost på veckobasis. I de nyskrivna för- och efterorden kommenterar författaren, efter nästan tio år och en ändrad inställning till tron, ”Jesusbreven” och deras budskap.

Jonas Lundström, född 1974, bor med familj i Örebro och ägnar sig åt hushållssysslor, samhällskritik och aktivism, och har tidigare publicerat kapitlet ”Vad är anarkism?i antologin Att hoppas på ett annat system och boken En förtryckares frihetliga fantasier.

Att iaktta polisen

En uppmaning som jag tycker gäller alldeles oavsett vad en tycker om polisen, är att inte vända bort blicken när de gör sina ingripanden. Istället; gå inte iväg, iaktta, fima, visa att du bryr dig. Om du ser misshandel och övergrepp, ifrågasätt, motverka våldet om det är möjligt och lämpligt, och/eller sök visa den som blir utsatt att du tänker på hen och inte avfärdar hen som en ondskefull person. Motstå den helt irrationella impulsen att ha en obetingad tillit till polisen och deras aktiviteter.

Det här är sällan populärt bland snutarna, och det är viktigt att tänka på sin egen säkerhet i situationen. Men om vi vänder bort blicken så har de möjlighet att härja fritt. Det enda sättet att hindra det är att låta bli att ignorera deras aktiviteter.

 

Vad tänker du om panteism?

”Det finns många gudar”, sa aposteln Paulus. Och det stämmer sannerligen. Vi lever i en värld med en uppsjö av gudar och andra, där vi dessutom i en globaliserad värld har större kännedom om att denna mångfald existerar. Det är därför något vi tvingas förhålla oss till. Modern ateism blir ofta eller alltid en rationalistisk avförtrollning av världen med påhäng av utvecklingstro kombinerat med ett döljande av det moderna samhällets personifikationer. Agnosticism verkar ofta eller alltid bli antingen en mjukare ateism eller en mjukare teism. Därför, kan ett alternativ vara en (materialistisk) panteism? Det föreslås i varje fall i den här väldigt spännande texten, och det ett är ett perspektiv som ligger nära det den fascinerande eko-feminist-teologen Rosemary Radford Ruether förespråkar i boken Gaia & God.

Vad tänker du? Oavsett trosbakgrund, kom med ditt ris och ros till panteismen. Om ett samtal uppstår så kommer jag (på prov?) att anta en roll där jag försvarar det här perspektivet.