Anders Östlund (SD), rasismen och deportationskarusellen

Under det senaste halvåret har Aktion mot deportation drivit en kampanj för en deportationsfri flygplats i Örebro. Bland annat har flera mailaktioner riktade mot flygplatsen och dom politiker som beslutar om flygplatsens framtid genomförts. Svaren på mailen är generellt sett (som ofta när det handlar om deportationsfrågor) ointressanta och går med något undantag ut på att skyffla runt ansvaret mellan olika instanser. Oppositionen skyller på majoriteten, den lokala majoriteten skyller på regeringen och riksdagen, regeringen skyller på Migrationsverket, Migrationsverket skyller på Migrationsdomstolarna och enskilda politiker eller tjänstepersoner skyller på Partiet eller Myndigheten.                

Välkommen till Deportationskarusellen. Här är ondskan så utspridd och arbetsdelningen så extrem att migranter kan uteslutas, fängslas och deporteras med våld i tusental utan att det är någons ansvar. Det är bara gaskamrarna som fattas.

Vissa svar sticker dock ut något. I ett utförligt mail som i mycket är anmärkningsvärt skriver SD:s oppositionsråd Anders Östlund bland annat;

Sverigedemokraternas tankar har influerats av den traditionella socialdemokratins folkhemstanke, vilken förfäktade likformighet på det offentliga planet. Statsminister Tage Erlander, som var en varm anhängare av assimilation, sade bl.a. i samband med kravalllerna i USA 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden.” – Ja, så kunde alltså socialdemokraternas ikon och Sveriges statsminister Tager Erlander uttrycka sig 1965, men nu har Socialdemokaterna fegat ur och gömmer sig i stället bakom hyckleriet.

Det bör noteras att SD officiellt tar avstånd från rasism och nationalsocialism (nazism). För att kunna driva en främlingsfientlig politik vänder dom sig till kulturbegreppet (istället för rasbegreppet) och till nationalism. Den som vill ha tydligare kopplingar till rasism, nazism och rasbiologi får vända sig till Svenskarnas Parti (fd Nationalsocialistisk Front) eller liknande. Men hos Anders Östlund syns det än en gång tydligt att SD trots sin yttre fasad har explicit rasistiska inre korridorer med människor som sörjer den brustna visionen om ett rasmässigt homogent folkhem. Kategoriseringen av människor i raser underlägsna den ariska kom av sig och den etniska rensningens idé har mist sin forna glans. Visst anar vi en fosterländsk tår som blänker till i Anders Östlunds klarsynta ögonvrå när hen betraktar denna utveckling? Kanske delar Östlunds sin partikollega Christer Shoultzs från Karlskoga (också suppleant i Örebro distriktsstyrelse) våldsamma framtidsvisioner?

Men om SD:s underströmmar är brunare än deras officiella politik så gäller motsatsen för dom andra partierna. Här pratar en sig varm för humanitet, inklusivitet, frihet och rättvisa, samtidigt som migranter misstänkliggörs och kontrolleras och asylsökande buntas ihop och berövas en rimlig levnadsstandard på ett sätt som sedan gör det smidigt att under hot om våld deportera majoriteten av dom. Men det går ju bra eftersom ”alla gör ju så” och är ändå inte Sverige minst dumt? Och förresten är det inte mitt ansvar utan någon annans. Det viktiga är vilka formuleringar som finns i partiprogrammet och lagtexter och vilka mål och ambitioner en säger sig ha och inte den faktiskt förda politiken. Tydligen. Och vill det sig riktigt illa, då finns alltid den främlingsfientliga retoriken där som en möjlighet även för dom etablerade partierna. Men då inte motiverad med rasbiologi, extrem-nationalism eller behovet av en homogen kultur, utan med argument om ekonomi och stabilitet.

Frågan är om inte dom etablerade partierna (där SD ju nu ingår) bara har druckit olika djupt ur dom främlingsfientliga källorna? För när allt kommer omkring, oavsett SD-rasism eller Lennart Bondesons (KD) humanistiska insändare i lokaltidningen så sitter lydiga tjänstepersoner på Migrationsverkets kontor på Riagatan bredvid posten och bestämmer att människor ska skickas iväg som vore dom paket. Och från det nya anskrämliga (o)rättscentrum i Örebros hjärta kommer polisbilarna att ila ut för att uppsöka och fånga in Dom Oönskade. Och från Örebro flygplats kommer planen att fortsätta lyfta, och då och då så sitter fastkedjade migranter där, människor som hoppades att dom i Sverige skulle finna en tryggare plats.

Uppdatering, Schoultz från Karlskoga lämnar nu partiet. Hoppas det blir fler.

Kommentera gärna och sprid gärna texten! (Eventuella rasister får försöka hålla eventuella kommentarer på en rimlig nivå, annars tar jag bort dom.)

Anders Östlunds hela svar (som inte var till mig) följer nedan. Jag hittade det här och Östlund bekräftade själv i måndags via epost till mig att hen skrivit det. Gläd henom gärna genom att framföra dina synpunkter.

Hej själv!Det kom sammanlagt fem mail med så lika i formuleringarna, att de måste ha skrivits efter samma förlaga. Eftersom det var Du den som gjorde det mesta personliga tilltalet, så väljer jag att svara dig. Sedan får Du får väl hälsa de andra.

Vid landstingsfullmäktiges möte våren 2011 beslutade alla politiska partier utom SD (se protokollet 2011-04-26), att landstinget skulle ge praktiskt taget fri sjukvård till alla undagömda illegala immigranter. Det har också utfärdats anvisningar för hur dessa ”papperslösa” skall smusslas undan i sjukvården. Landstinget har på så vis kommit att uppträda, som om de vore medlemmar i någon slags gerillarörelse i kamp mot någon förment förtryckarregim. Detta har dock inte hindrat samma partier och i flera fall samma rapresentanter från, att i Polisstyrelsen för Örebro län (se Polisstyrelsens protolokoll 2012-03-21) anta en handlingsplan för 2012, enligt vilken polisen, enligt punkten 6.6, ”ska arbeta för att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings och utvisningsbeslut samt vidta åtgärder som krävs för att öka andelen verkställda beslut”.

Vi Sverigedemokrater kräver respekt för myndighetsbesluten i Migrationdomstolen och är vi är inte rädda för att sätt ner foten i ivandringspolitiken. Vi är heller inte rädda för att påtala hyckleriet i de andra partierna. Hur kan de exempelvis å ena sidan och med blödande hjärta tala sig varma för gömmandet av alla ”papperslösa” och å andra sidan tala om att behovet av att effektivisera ”deportationerna” av dessa illegala immigranter? Vittnar inte detta om någon form av personlighetsklyvning? Därför känns det både osmakligt och upprörande för mig, att jag med tanke på detta hyckleri och på din uppmaning skulle behöva känna efter om jag skulle ha ”någon empati i kroppen”. Vad vet du om empati och vad det innebär? Tag själv ett steg tillbaka och fundera över dina egna inre motiv till din politiskt korrekta hållning. Tänk då också på, att vägen till helvetet är lagd på de goda föresatserna. Vi har som medlemmar i SD insett, att med tanke på hur många av alla dessa ”flyktingar”, beter sig när de väl kommit hit, så får man också en aning om hur de verkliga skälen sett ut till varför de varit förföljda i sina respektive hemländer.

Sverigedemokraternas tankar har influerats av den traditionella socialdemokratins folkhemstanke, vilken förfäktade likformighet på det offentliga planet. Statsminister Tage Erlander, som var en varm anhängare av assimilation, sade bl.a. i samband med kravalllerna i USA 1965: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden.” – Ja, så kunde alltså socialdemokraternas ikon och Sveriges statsminister Tager Erlander uttrycka sig 1965, men nu har Socialdemokaterna fegat ur och gömmer sig i stället bakom hyckleriet. Det är i mitt tycke varken modigt, eller önskvärt, att vara politiskt korrekt, när det resulterar i reaktionsbildningar och i personlighetsklyvning.

Om det nu är som så, att homosexuella förföljs i hemlandet. Varför skall de då offentliggöra sin sexuella läggning innan de fått klart besked om sitt uppehållstillstånd? Om de nu riskerar att mista huvudet hemma i Iran. Varför konverterar de då, innan de fått tillåtelse att stanna? Varför uppträder folk så till synes huvudlöst i en så osäker situation? Jag kan inte tolka detta på annat sätt, att det handlar om taktiska manövrer för, att påverka alla sentimentala och lättpåverkade personer inom massmedia, politik och förvaltning.

Anders Östlund, Oppositionsråd för SD inom ÖLL.

15 reaktion på “Anders Östlund (SD), rasismen och deportationskarusellen

 1. Vilken tragisk verklighetsuppfattning Östlund verkar ha, ännu mer tragisk då han är i beslutsfattande position. Det är rätt anmärkningsvärt att Östlund ”förfäktar” begreppet ras i det här sammanhanget. Bara det sista stycket är ju en kavalkad av kränkande uttalanden, som inte ens verkar menade att vara det, och ett omedvetet ifrågasättande av både religionsfriheten och ESR (de ekonomiska och sociala rättigheterna), Östlund verkar helt sakna förståelse för att vi behöver försvara rätten att inte hemlighålla sin sexuella läggning eller sin tros-, eller könsidentitet. Bra att du offentliggör detta. Det kanske kunde vara en idé att posta en länk i FB-gruppen ”vita kränkta män” de brukar plocka upp sånt här, dock med ett visst ironiskt perspektiv.

  https://www.facebook.com/VitaKranktaMan

 2. Jag tycker att det är lite fult gjort, att på detta sätt lägga ut min mailväxling med Jenny Lind. Jag hänvisade i mitt mail-svar till henne, som du mycket väl vet, till ett uttalande av Tage Erlander.

  Vad är det som berättigar dig till att göra påståenden om mig som inte har någon klar motsvarighet i verkligheten? Blir du upprymd av att förvanska bilden av någon annan människa till det sämre? Finns det kanske en övervärdig idé i detta.

 3. Anders. Som du kanske minns mailade jag till dig för att fråga om du stod bakom det du skrivit. Vem Jenny Lind är vet jag inte, jag hittade ditt svar på nätet. Varför är det fult, har du för vana att säga en sak offentligt och en annan sak icke-offentligt?

 4. Jag har för vana att inte säga allt som jag i ögonblicket skulle kunna säga, både offentligt och privat. Jag tror också, att jag delar den egenskapen med de flesta andra människor.

  Om du inte har hämtat det från Jenny Lind, utan du bara har hittat det, så är det inte fult gjort av dig. Men språket är plastiskt och är beroende av sitt sammanhang. I en muntlig dialog på plats kan man ömsesidigt korrigera sig och förhoppningsvis nå fram till en ömsesidig förståelse för vad man menar. Om du har har kommit över min mailkonversation med Jenny Lind på ett ärligt sätt, så kan du väl upplysa mig om hur och var du har hittat det så, att jag själv kan finna det. Jag har har svarat dig på din fråga och du kanske kan svara på min?

  Det som gör mig upprörd är när jag blir tillskriven och ställd till svars för sådant jag inte har gett uttryckt för eller avsett. Jag upplever det som ett intellektuellt övergrepp när någon illvilligt förvränger och övertolkar det jag har gett uttryck för. På så vis blir jag fråntagen rätten att själv ge uttryck för vad jag tänker och känner. Vad ligger det för intellektuell vinst i att vantolka den andres yttrande. Vad vinner det offentliga samtalet på sådana förvrängningar?

 5. Så vad är det i min text eller i ditt uttalande som du vill omtolka? Du citerar ett explicit rasistiskt uttalande och talar sedan om att S har fegat ur. Vidrigt, tycker jag, men vi får väl låta läsarna avgöra hur din text ska tolkas. Jag är faktiskt helt ointresserad av att fördjupa mig i din bruna tankevärld.

  Citatet från dig hittade jag här, och publicerades som en del av Aktion mot deportations mailkampanj mot flygplatsen, och formuleringen antyder verkligen inte att det var något du sa privat. Tvärtom inleddes din text med orden ”Hej själv! Det kom sammanlagt fem mail med så lika i formuleringarna, att de måste ha skrivits efter samma förlaga. Eftersom det var Du den som gjorde det mesta personliga tilltalet, så väljer jag att svara dig. Sedan får Du får väl hälsa de andra.”

 6. Det enligt dig explicita rasistiska uttalandet gjordes av Tage Erlander. Socialdemokraterna skulle i dag inte våga uttrycka sig som han gjorde trots att det inte kan uppfattas som något egentligt rasistiskt uttalande, utan bara ett konstaterande av faktum enligt den tidens språkbruk. Tage Erlander var ingen rasist. Socialdemokraterna vågar i dag inte säga att vi inte längre ”lever i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation” och detta gör, att jag anser att de har fegat ur.

  Min verklighetsuppfattning må tyckas vara tragisk, liksom verkligheten, men vi lever i en demokrati och då får man acceptera att inte alla tänker och uttrycker sig lika som du. Men du tycker kanske att demokratin borde begränsas till dem som tänker och uttrycker sig på rätt sätt? Kanske retar du dig på att min och din röst är lika mycket värda på valdagen. I min av dig påstådda bruna tankevärld ingår det att försvara friheten, men bl.a. också lag och rätt. T.ex. att utvisa dem som inte har någon laglig rätt att stanna här. Vad är det för färg på din tankevärld där föraktet för den oliktänkande är så stort, att det olikt tänkta behöver betecknas som vidrigt?

 7. Du o dina gelikar är verkligen offer, så utsatta och så förtryckta. Tänk att folk bara kan med att kritisera era fascistiska uppfattningar. Det är så synd om er.

 8. Att först leta efter olika sätt förnedra någon för, att sedan följa upp detta med att så lång möjligt förlöjliga denne, när han eller hon visat tecken på att ta illa vid sig av angreppen, brukar ses som ett tecken på predatorisk psykopati (inte nödvändigtvis den dramatiska och spektakulära Hollywood-varianten utan den äkta). Inslaget av psykopati är återkommande bland mobbare i skolor och på arbetsplaser. Psykopati i dess olika former betrakatas också som behandlingsresistent. Så långt kommen inser jag också att det saknas förutsättningar för någon form av utvecklande dialog oss emellan och jag betraktar härmed min kontakt med dig som avslutad.

 9. Men snälla, snälla Anders Östlund.

  Du är en ”folkvald” politiker (dvs en del av etablissemanget) som tjänar pengar på att driva en politik som vill använda mer våld och hårdare tag mot migranter. Denna politik leder redan idag, trots att SD:s inflytande lyckligtvis är begränsat, till att människor traumatiseras, misshandlas, torteras och dödas. Och du har mage att diagnosticera mig som ”predatorisk psykopat” när jag citerar, kritiserar och raljerar över dig och din politik. Jag vill skratta och gråta samtidigt.

  Har du någonsin mött en människa som lämnat allt och flytt till ett land där personen blir misstänkliggjord, anklagad, nekad sjukvård, blir förföljd och misshandlad av polis, inlåst på förvar på obestämd tid och sedan deporterad till mer våld och fattigdom? Det har jag gjort, många gånger.

  Och jag kan säga dig att jag inte ens önskar dig samma behandling.

 10. (Jag mailade min sista kommentar till Östlund om hen inte hade sett den här. Det är enda gången jag mailat till honom. Detta var svaret:)

  Jag är klar över hur du fungerar som person. Du är ingen seriös politiker och jag vill inte ha någon kontakt med dig. Sluta skicka mail till mig!!

 11. Pingback: Helgtips « Stigen

 12. Hej allesammans! Här har ni mig. Om nån vill veta mer om det här oerhört viktiga sammanhanget som Anders pratar om och som på nåt sätt skulle ändra på innebörden av det där om rashomogenitet så finns hela konversationen sparad. Det kan också tilläggas att Anders t ex försvarar idén om ”muslimfria zoner” och annat mys. Jag har inte blivit tillfrågad om att låna ut texten som kommer ur dina mejl, Anders, och jag vill inte bli det heller. Du är som sagt en folkvald politiker och som jag ser det är allt du säger – on eller off the record – något som var och en som är intresserade av det ska kunna låna, citera, driva med osv. Med ovänlig hälsning, Jenny

 13. Jenny. Tack för din kommentar! Du får gärna maila över det till mig. Har du försökt ta det till pressen, idag kanske är en lämplig dag för det? Jag gjorde några försök i somras och blev lite förvånad att ingen nappade, men det är uppenbarligen normalt sett ingen nyhet att SD-politiker säger rasistiska saker. Det som stack ut här är att det är ett längre sammanhang där resonemanget är tydligt rasistiskt även i begreppets snäva mening (Östlund tycks förespråka rashomogenitet).

 14. Pingback: Fascism och antifascism i Grekland och Sverige « Stigen

 15. Pingback: En o två o tre små rasister (hör hur det knakar) | Stigarna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>