En död blogg

Som ingen märker, eftersom ingen är här längre, är det här numera i princip en död blogg. Om det nu går att vara död i princip… Bloggen kommer dock att ligga kvar. Vill du ta del av mitt skrivande utanför detta forum kan du följa mig på FB, i övrigt hänvisar jag till mina böcker:

-Kapitlet ”Vad är anarkism?” i antologin Att hoppas på ett annat system : En antologi om kristen tro och anarkism (Argument, 2013)

-En förtryckares frihetliga fantasier (2014, FTP). En resa i civilisationskritisk riktning med utgångspunkt i egna erfarenheter och studier i att vara en förtryckare och att göra motstånd.

-Jesus eller kyrkan : Ett anabaptistiskt sökande efter kristen radikalitet (2015, FTP). En radikal, anarkistiskt inspirerad inifrånkritik av kyrkan och skisser på att annat sätt att leva tillsammans, centrerad kring Jesus, den tidiga Jesusrörelsen och alternativa kristna rörelser. En återpublicering av ”emailpredikningar” från 2006-2007 med ett längre postkristet efterord.

-Batongerna slår nedåt : En berättelse om brottsbekämpning (1/12, 2016). En granskning av rättssystemet, fängelser och ordningsmakt. Här varvas egna dramatiska berättelser om möten med ordningsmakterna med analyser av rättssystemets rasistiska, klassbevarande och patriarkala strukturer, av våldet och förtrycket i dess hjärta, och av ideologins försök att släta över med sitt tal om brott och straff, effektivitet och trygghet. I föredragsform (video) här.

-Att besegra gudar : Haltande poesi för anarki (2018). Att besegra gudar : Haltande poesi för anarki, är en textsamling i det gränslösa gränslandet mellan poesi och prosa, religion och politik, kristendom och ateism.

Manus på g är Anarkistiska blickar (2019/2020) och Brottsliga bibelbetraktelser (2021).

Kontakta gärna mig direkt om du vill ha någon bok, priset är flexibelt. Och jag älskar att samtala om sånt här, både på tu en hand, i mindre grupper och i andra sammanhang. Hör av dig så styr vi upp något!

 

Kanske är alla lika värda trots allt?

Hur ska en förstå ett uttalande som ”alla är lika mycket värda”? Är det
1. en lögn som döljer den rådande ordningen (att subjekt värderas helt olika i samhället).
2. en sanning eftersom de som inkluderas i ”alla” är något i stil med en myndig mänsklig medborgare som står inför makten och behandlas enligt lagen (ickemyndiga, ickemänniskor, ickemedbogare, felbehandlade och de flesta vardagliga situationer undantagna).

(Det går också att tänka sig andra alternativ, tex att det är en vision, att den som säger det personligen värderar människor lika (vilket ju inte stämmer), eller att de är lika mycket värda ”inför Gud” eller motsvarande.)

Något liknande gäller uttalanden som när en politiker säger ”vi tar avstånd från allt våld”. Ska det uppfattas som
1. en lögn som döljer att staten bygger på utövandet av ett ständigt pågående massivt våld.
2. en sanning eftersom att hota, slå och låsa in kriminaliserade människor, djur, migranter eller hota befolkningen i allmänhet med burar, käppar och pistoler om de inte lyder inte tillhör kategorin ”våld”.

Eller ta ”Sverige har demokrati”. Bör det beskrivas som
1. en lögn som döljer att det är de rika och mäktiga som styr och att folk bara har att välja mellan ett antal förvirrande likartade alternativ som har det gemensammt att de rika och mäktiga kommer fortsätta styra
2. en sanning eftersom ”folket” endast består av myndiga, röstande medborgare som accepterar den rådande ordningens ramar

Eller är det både och? Hur tänker du?

”Antirasism” vs. förd politik. Apropå SD

Statistik från Migrationsverket på avgjorda asylärenden. 2/3 av de människor som flyr och lyckas ta sig til Sverige blir utvisade, dvs statligt våld eller våldshot riktas mot människor som anses oönskade för att de inte är tillräckligt svenska. 2013 och 2014 har siffrorna gått upp till runt 50% på grund av Syrien, men tidigare var 2/3 avslag den normala siffran.

Tusentals migranter dör på Medelhavet eftersom Sverige och EU stänger dörren för legala flyktvägar. Detta är endast de kända dödsfallen, troligen är mörkertalet stort.

Polis river EU-migranters tältläger på kommunens uppmaning. Ett öde som drabbat 800 EU-migranter i år. Angrepp kan ses tillsammans med en lång rad andra, icke-statliga, våldshandlingar och angrepp på EU-migranter, ofta med antiziganistiska förtecken.

Och ändå är alla politiker antirasister.

Om relationen mellan pacifism och anarkism

eller -

Är det verkligen fred vi vill ha?

Oavsett om du är anarkist eller pacifist, både och eller inget av det, så tror jag du kan ha en synpunkt på följande.

Jag har länge tänkt att en allvarligt menad pacifism borde leda till anarkism. En stat har alltid polis och/eller militär, det vill säga väpnade styrkor som upprätthåller ordningen med hot om våld. Och ekonomiskt ojämlika system såsom kapitalism kan inte fungera utan sådana styrkor som bevakar de rika och mäktigas privilegier. Och pacifisten tror inte att väpnade styrkor är något att hänga i granen. Följaktligen är en (gömd) konsekvens av pacifism anarkism. Den som inte kan stå ut med anarkismen borde därför också släppa sin pacifistiska retorik.

Men är det också så att det går att vända på myntet? Leder anarkism till pacifism? Jag vill hävda att så är fallet, med några viktiga brasklappar som jag återkommer till mot slutet. Det finns nämligen flera inslag i den anarkistiska traditionen som pekar i en pacifistisk riktning;

-Antimilitarism. Jag undrar om inte de mest ihärdiga motståndarna mot militarism, både historiskt och i nutid, varit just anarkister. Det finns flera skäl till detta. Centrala aspekter av moderna arméer, förutom kopplingen till staten, är bland annat sexism och starka hierarkier. Vapen idag kan knappast skiljas från detta sammanhang. Det är sant att anarkister ibland har gett vika för militarism, såsom när Kropotkin stödde deltagande i första världskriget eller med anarkisterna under spanska inbördeskriget, men det har i dessa undantagsfall som jag ser det lett till nederlag för anarkismens utbredning.

-Feminism. För tidiga anarkister som Emma Goldman, Voltairine deCleyre och Louise Michel var kampen mot mannens överhög en självklar del av anarkismen. Samtidigt vet vi att våld och vapen i oerhört hög utsträckning är kopplad till en inlärd arbetsdelning mellan könen där detta är mannens domän. Detta har bidragit till att upprätthålla patriarkatet. Detta borde göra såväl feminister som anarkister skeptiska till våld och vapen. Det har det i regel gjort också när det gäller feminister, men inte i lika hög utsträckning anarkister.

-Mål och medel. Anarkister har alltid argumenterat för att kapitalismen inte kan krossas genom en arbetardiktatur. Detta har historiskt varit den avgörande skillnaden mellan anarkister och marxister. Vi tror inte att frihet går att uppnå genom förtryck. Många anarkister har därför resonerat på ett sätt som försökt hålla ihop mål och medel, och strävat efter att organisera sig, leka, försörja sig själva och göra motstånd på ett sätt som så mycket som möjligt pekar mot den framtid vi längtar efter. Detta borde innebära att om vi vill ha en fredligare värld där färre mänskliga och ickemänskliga djur dödas, torteras och plågas, då behöver vi också sträva efter denna värld på ett sätt som påminner om detta mål.

-Hierarkimotstånd. En hierarki kan knappast etableras eller upprätthållas utan att en part har en bättre tillgång till makt. För det mesta eller alltid är vapen och våld centrala för byggandet av hierarkier, förtryck och dominans. Och ju fler maktredskap som finns och ju starkare de är, desto tyngre blir förtrycket. Detta ser vi tydligt idag då hela planeten hotas av den industriella civilisationen och dess mäktiga förstörelseredskap. Detta borde vara ett argument för avrustning, menar jag.

Trots detta har pacifismen alltid varit en minoritetshållning bland anarkister. Detta beror väl delvis på att makten är så bra på att använda ropen på ”fred” och ”ickevåld” för att pacificera befolkningen och få den att lyda. Delvis beror det nog också på att anarkismen till sin natur har en konfrontativ dimension, och eftersom anarkister som alla andra har lärt sig att lösa problem med vapenmakt så är det naturligt att även gå denna väg i motståndet mot systemet. Jag tror också det beror på att pacifismen många gånger har använts för att splittra motstånd och fördöma och att ta avstånd från människor som använt våld och vapen mot sina förtryckare.  Sånt suger, tycker jag.

Måste välja så är jag nog idag, till skillnad från för 10 år sedan, mer anarkist än pacifist. Men jag tänker att en genomförd pacifism borde leda till anarkism likaväl som en genomförd anarkism borde leda till en ickedogmatisk pacifism.

Håller du med?

<br /><div class="byline italic">Bild: Monika Miranda</div>

 

Förstörda tältläger, fascistdemos och polisrazzior

I lördags stormade polisen kulturhuset cyklopen i Högdalen, ett hus som nu finns i version 2 efter att det tidigare huset bränts ned (när personer fanns i huset), troligen av nazister under en period då ytterligare en mordbrand mot en barnfamilj genomfördes. I lördags eftermiddag genomfördes en (så långt jag vet lyckligtvis icke tillståndsgiven) aktion för att störa och blockera en nazistgrupperings marsch genom Stockholm.

10.000-tals människor deltog, och polisens försök att skrämma iväg och bryta upp folkmassan lyckades inte, och även om en del demonstranter måste ha skadats så vågade de uppenbarligen inte använda samma våldsnivå som i Malmö förra helgen.

Dagen efter hålls den anarkistiska bokmässan på Cyklopen. Samtidigt håller SD ett torgmöte i Högdalen (som möts av ivriga motdemonstranter), och lär enligt uppgift ha pratat bland annat om att stänga Cyklopen på grund av dess stöd till EU-migranter.

Klockan 04 på natten mellan dessa dagar vaknar den grupp EU-migranter som har läger i Högdalen av att fyra tält brinner. Två personer förs till Uppsala med allvarliga brännskador. Polisen bryr sig först inte, och låter bli att undersöka och spärra av området. Precis som de hade gjort om en Svenssonvilla brunnit ned mitt i natten och flera personer varit nära att stryka med? Ingen misstanke om brott, uppger polisen. Efter ett tag ändrar de sig, och inleder en förundersökning. Mot EU-migranterna.

Idag har enligt uppgifter från bland annat organisationen Hem en större insats planerats igen av kommun och polis för att fördriva EU-migranterna och förstöra deras hem. (Uppdatering – nu genomfört, tydligen.) Regeringen fokuserar på ”flyktingmottagandets kostnader”, och KDU skriver korkade debattartiklar om att begränsa antalet flyktingar.

Slutsatserna lämnar jag till läsaren.

Behov av input

Vaknar strax före 06 av bullret från det väldiga stenbrottet i närheten. Kan inte somna om. Tänker på gårdagskvällens skogspromenad och de bägge skogsmaskiner som fäller träd, skadar, dödar och fördriver djur och river upp väldiga sår i marken i närheten av vår favoritgrillplats. Allt under överseende av en prisbelönt skogsvårdare. Hamnar i ett deppigt tankespår, lika djupt och fult som märkena i skogen. Minns det homofoba seminariet som drog hundratals ungdomar på en festival i helgen som gick. Ser framför mig det etablerade fascistparti som hade stuga på stortorget i helgen och dånade ut sitt ”vi tar tillbaka vårt land” under polisbeskydd. Får speciellt dåliga vibbar av två ansikten jag tyckte mig skymta. Känner sorgen från kontakten i slutet av veckan med den stödgrupp för asylsökande som i ett halvår lovat hjälp till en vän som inte får vara här och inte kan skickas iväg, utan att något hänt. Upplever tomhet när jag tänker på den frikyrkliga välgörenhetsorganisation som inte längre tycks kunna acceptera en pacifist och poliskritiker som volontär. Grunnar på planeringsmötet härom dagen då en kommande aktion fick ställas in på grund av att människor inte har tid, mod och intresse. Skymtar inre bilder av fattiga människor med utsträckta händer som tycks få allt mindre i sina skålar.

Och allt detta är bara saker jag själv personligen stött på. Vad jag hör på nyheterna har jag inte ens nämnt. Och kanske framför allt har jag inte nämnt vad jag inte hör, att mycket tyder på att vi befinner oss i en situation där inte bara ett oöverblickbart antal djur- och växtarter utplånas, utan kanske också människan som art.

Visst finns det oerhört mycket glädje, skönhet, gemenskap och frihetslängtan. Jag ser det, men jag har verkligen svårt att se att det svarar upp mot den situation vi befinner oss i.

Så hjälp mig här. Finns det några seriösa tecken på ett uppvaknande, mot förtryck och förstörelse och för kärleken och vördnaden för livet? Eller om allt går åt helvete, om generationen efter oss kommer åldras i en värld som går under, kan en då behålla en passion för motstånd och en känsla av glädje och mening detta till trots? Och i så fall hur? Länge har jag trott att jag visste en del om detta, men även på detta känner jag mig ibland alltmer osäker.
(Rubriken har ändrats/tonats ned 17/8)

Ibland tänker jag att svaret är ett annat än frågan. Att den hårdhet jag upplever i systemet och den passivitet jag tycker mig se hos människor beror på någon skada jag har som gör att jag i grunden missuppfattat hur tillvaron är beskaffad. Visa mig i så fall hur en sådan som jag kan lämna stigarna och ta sig till den breda vägen.

Höger eller vänster?

Ibland sägs det, inte sällan av mittenmänniskor, att vi borde gå ”bortom höger och vänster” eller till och med ”skrota höger och vänster” när vi talar partipolitik. Jag föreslår istället att vi lägger till fler skalor. Här följer några exempel på andra skalor som jag skulle vilja se mer i funktion i debatten. Kom gärna med egna förslag eller modifieringar, respektive försök att sortera in partierna på dessa skalor.

Grönt                                                       MP  V   C   SD  S  FP  KD  M    Grått

Öppna gränser                                                                                        Etnisk rensning

Frihetlig                                                                                                   Auktoritär

Queer                                                                                                      Patriarkat

Pacifism                                                                                                 Militarism

Civilisationskritik                                                                                  Modernism

Kommunism                                                                                          Kapitalism

Djurrätt                                                                                                  Antropocentrism

Gemenskap                                                                                           Alienation 

Maxad protestantism får paradoxala uttryck

Efter närmare ett halvt millenium av statskyrklig lutherdom, och blott något halvsekel av lagstadgad religionsfrihet, är Sverige fortfarande så djupt protestantiskt att för många, både bekännelsekristna och icketeistiska kristna, framstår den romersk-katolska kyrkan fortfarande som den yttersta styggelsen. Men detta gör också att det paradoxalt nog blir naturligt för riktigt maxade protestanter att busa med kristendomsetablissemanget i Sverige genom att konvertera till de historiska kyrkorna.

Det är i alla fall ett sätt att se på saken. Eller?

(Kommenterat: Dagen, Dagen, GP, Sveriges Radio, Samuel Varg, Dagenintervju, Kyrksyster, Aletheia, Hela Pingsten, Kyrkans Tidning)

Problemrapportering

Hej Ekot!
Polisens insats i ”problemförorterna” (rubriker i Ekot/P1 morgon tisdag). Hur tänkte ni där?

För att balansera upp det här språkbruket, som ju stärker de rasistiska strukturerna i samhället, så kanske det vore läge att börja tala om ”problempartiet” Sverigedemokraterna, på grund av de kopplingar som verkar vara extra tydliga där mellan ledande politiker och brottsmisstankar? Eller varför inte prata om ”problemkönet” männen, då ju män är extremt överrepresenterade när det gäller kriminalitet? Eller om de väbeställda”problemområden” som har en hög andel skattesmitare och ekonomiska brottslingar? Men å andra sidan är det ju tänkbart att polisen inte specialsatsar mot dessa grupper, och medias uppgift är ju, tydligen, att okritiskt gå i polisens ledband.

Med vänlig hälsning,

Bakom Yousafzai-hyllningarna

Malala Yousafzai får i år EU:s Sacharov-pris, och är av vissa tippad till Nobels fredspris. I juli talade Yousafzai (i media ofta omnämnd som ”Malala”) i FN och fick långa applåder. Så långt jag förstår är Yousafzai en minst sagt imponerande person, men är detta tillräckligt för att förklara västs hyllningar? Är det kanske så att militaristiska och imperialistiska stater och unioner nu håller på att komma till besinning, lägga ned sina vapen och ta till sig Yousafzais tal om ickevåld?

Jag är skeptisk.

Är det inte rimligare att betrakta detta som att västmakterna söker använda en stark, empatisk och smart person för sina egna maktsyften?

I västs berättelse blir Yousafzai det perfekta förkroppsligandet av den moderna berättelsen, som i sig blir en legitimering av kolonialism, krig och världspoliser. Det är konservatism, traditioner, hierarkier och gammaldags religion på den ena sidan, rationalitet, utveckling och jämlikhet på den andra. När det är annars är vita gubbar i Washington som är mest pådrivande för att med militära medel försvara och sprida västs hegemoni, så blir behovet av en Den Andre som säger samma sak påträngande. Svårare att vifta bort så.

Att denna typ av utmärkelser och hyllningar legitimerar det ständigt pågående mördandet av ”terrorister” i Pakistan är väl uppenbart, men hur är det egentligen med skolans roll i denna diskurs?

Det allmänna skoltvånget växte fram i samband med lönearbetets och industrialismens genomslag. Motivationen sades bland annat vara att fostra goda arbetare. Jag tror att skolans främsta funktion än idag inte är att förmedla neutrala kunskaper, utan att forma plikttrogna lönearbetare som kan komma i tid, lyda en överordnad person och utföra de uppgifter en blir tilldelad. Människor som inte är alltför spontana eller värderar egna initiativ, kreativitet och gemenskap för mycket. Men om detta sägs öppet så skulle motståndet förstås öka. Därför är behovet så desperat av en berättelse där skolan får utgöra en av huvudsymbolerna för den modernitet som är så till bredden fylld av humanism, jämlikhet, jämställdhet och kunskaper.

Malala Yousafzai blev känd genom att BBC bad henne blogga 2009 om livet under talibanerna. Detta torde väcka (komlicerade) frågor om västerländska mediers inblandning i kriget mot talibanerna och deras ansvar för hot och attacker mot Yousafzai. Men hyllningarna borde också granskas mer ingående. Vad ligger egentligen bakom? Handlar detta om att lyssna på Malala Yousafzais röst och kämpa för hennes vänners bästa? Eller handlar det om att exportera kapitalism och industrialism och försvara de euro-amerikanska regimernas militarism och ställning i världen, under täckmantel av ett världsfrälsarkomplex?

I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me. I would not shoot him. This is the compassion that I have learnt from Muhammad-the prophet of mercy, Jesus christ and Lord Buddha. This is the legacy of change that I have inherited from Martin Luther King, Nelson Mandela and Muhammad Ali Jinnah. This is the philosophy of non-violence that I have learnt from Gandhi Jee, Bacha Khan and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learnt from my mother and father. This is what my soul is telling me, be peaceful and love everyone.

Hej Människor och Tro

Hej ”Människor och tro” (P1)!
Jag måste erkänna, Du gör mig lite trött. Visst, sex är intressant och roligt och viktigt, jag är helt med på det. Och jag förstår att ingen är objektiv och att Du verkar i en sekulariserad svensk miljö, absolut. Efter att ha lyssnat till och från till Dig under några år har jag också förstått hur viktigt det är för Dig att sprida den upplysta svenska sexualmoralen och Sekularismens grunddogmer över världen i hoppet om att omvända alla trångsynta och förtryckta hedningar där ute och helga och rena alla halvfrälsta här hemma. Fine, jag kan stå ut med det till en viss gräns, alla har vi ju våra sidor och koloniala attityder sitter djupt i oss alla. Och sexuellt förtryckt är ju verkligt, vanligt och vansinnigt.

Men att använda förhållandet till Din sexualmoral och till Sekularismens spiritualitet som huvudredskap i fördjupande reportage om religion och andlighet, blir inte det lite… snävt? Lite tunt, liksom? Kanske rentav lite snett, om Du tänker efter? Det skulle ju kunna finnas andra aspekter av och perspektiv på religion och andlighet som är minst lika viktiga och spännande?

Bara en tanke som Du kan ta med. Ha nu ett fint sommarlov. Helt ärligt ska det bli skönt att slippa dina predikningar någon månad eller så. Hoppas Du kommer tillbaka med nya, fräscha krafter.

Begripligt bilbrännande

(långt)

Att kravallbränna bilar är destruktivt och våldsamt. Om detta har alla offentliga debattörer varit överens som diskuterade maj månads kravaller. Från vänster till höger, från fascister till anarkister, från megafoner och mikrofoner sprids denna konsensus. Vissa vill förstå, andra vill fördöma, några vill förgöra. Men de brinnande bilarna är i sig något sorgligt och irrationellt, och bakom detta ligger andra, viktigare, ”verkliga” frågor, om detta är alla överens.

Just därför tycker jag det finns anledning att försöka fokusera en stund på just de brinnande bilarna. Det finns skäl, menar jag, att försöka förstå den här ”metoden” och jag vill därför lyfta fram några tänkbara motiv och bakgrundsbilder till den här typen av agerande. Hur det ligger till ”egentligen” vet jag förstås inte, men följande är några exempel på sådant som, tillsammans med annat, möjligen skulle kunna ligga bakom de brinnande bilarna men som den offentliga debatten på sin höjd snuddat vid. Jag vill gärna höra din respons på detta.

-Symbolvärdet. Brinnande bilar är sedan lång tid tillbaka en klassisk symbol för uppror. Detta är i sig något att reflektera över. Kanske beror det bland annat på att bilen mer än det mesta blivit en symbol för det moderna samhället och individens frihet och rörlighet? ”Det är orättvist att alla inte har bilar, jag vill också ha en bil”, är ett budskap samhället åtminstone kan ”höra”. Den brinnande bilen, däremot, är något helt annat. Den är ett långfinger till samhället, en provokation, ett avfärdande. Och uppenbarligen ett väldigt tydligt långfinger, med tanke på reaktionerna, som verkar indikera att bilen/bilarna för många blivit en del av själva individens och samhällets själ. Bilbränder kan inte marknadsföras eller komma upp som förslag i de beslutsfattande församlingarna. De förhandlas inte om. Den upploppsbrinnande bilen är därför inte ”förstörd”, den har gått från att vara en bil till att bli något annat. En symbol för uppror.

-Klasskampen. Många svenskar har idag tillgång till bil, men vem som helst äger inte en bil. Att lagligt äga och köra bil förutsätter bland annat ett visst mått av ekonomiska resurser och samhällelig status. Fel ålder, frånvaro av uppehållstillstånd, funktionsnedsättning och kriminalisering kan försvåra eller helt förhindra dessa möjligheter. En gissning är att personer ur ”trasproletariatet” (googla!) är överrepresenterade bland kravallbrännare. Det är därför inte nödvändigtvis så att bilbränder i förorten är ett slag mot jämlikar, som det framställts. Även i förorten finns tydliga hierarkier. Om det nu finns något sådant som en arbetarklass så kan det mycket väl vara så att bilbränderna har sina rötter i myllan under arbetarklassen.

(Bränd bil i Brickebacken 9/6-13)

-Poliskonfrontationen. Ett bärande inslag i kravallerna har ju varit konfrontationen med polisen. Det har som bekant bland vissa funnits en stark ilska mot polisen, och bränderna verkar ha varit ett effektivt sätt att försöka locka polisen till platsen.

-Tillgängligheten. Det är inte enkelt att upploppa, speciellt inte när ordningsmakten har ögonen på en. Det går liksom inte att dra runt i stora maskerade grupper hur som helst. Detta tror jag har spelat in som förklaring till varför bilar upploppsbrunnit i ”förorterna”, och inte så mycket på andra platser. Det är också lättare att konfrontera polisen på hemmaplan där en känner till närmiljön, och det blir därmed också en markering av att polisens närvaro inte är uppskattad, åtminstone inte i nuvarande form. (Därmed har jag också antytt att jag personligen tror att det är människor med förankring i förorterna som stått för en stor del av kravallerna. Om detta kan jag ha förstås ha fel.

-Miljön. Det som ständigt glöms bort när alla pratar om hur hemskt det är med bilbränder, är så klart hur hemskt det är med bilar. Bilar är inte bara i sig alltid våldsamma och miljöförstörande, utan också ofrånkomligt kopplade till en ohållbar civilisation. Men eftersom bilar tillhör normen och bilbränder det avvikande, så framstår det sistnämnda som ”våld” och det förstnämnda som neutralt. Jag vet inte om detta varit en faktor här, men jag har starka aningar om att miljömotiv ligger bakom vissa bilbränder i andra sammanhang, och utesluter inte att det skulle kunna spela in även här, åtminstone omedvetet.

-”Icke-våld”. Frågan ingen ställer är varför inga Husbybor tycks bli nedslagna (förutom av polisen) och varför inte människors hem brinner under dessa kravaller. En grupp spöken vi pratade med i Brickebacken menade att de åkte runt på gångvägarna för ”vår säkerhet”, därför att annars riskerade våra hus att brinna. Det uttalandet stämmer väl överens med den bild som ett polisbefäl gav i en intervju på Studio Ett när han pratade om att det är så svårt att veta exakt vilka som är ”dom onda” när det är så mycket folk i omlopp. Själv är jag rätt övertygad om att det faktum att ilskan riktas mot just bilar beror på att det bland kravallarna och bilbrännarna finns en omsorg om och respekt för andra ”civila” människors kroppar. En respekt som i mycket högre utsträckning tycks saknas bland vissa andra inblandade…

-Uppmärksamheten. Men till sist så undrar jag om inte det här handlar väldigt mycket om det mänskliga behovet av uppmärksamhet, kopplat till dagens samhälle. Vi lever i en värld där uppmärksamheten är extremt ojämlikhet fördelad. Vissa får i stort sett ingen positivt bekräftande uppmärksamhet, andra står i rampljuset hela tiden. Vissa blir ständigt föremål för rasistisk och annan exkludering och nedvärdering, andra privilegieras och hyllas. Vi lever starkt alienerade liv i avsaknad av fungerande gemenskaper, och söker därför tillfredsställa vårt uppmärksamhetsbehov genom medier och nätet. Idol- och Facebook-samhället gör att vi alla lär oss att nafsa efter vår del av uppmärksamhetskakan, att klättra i Bli Sedd-pyramiden. För vissa (inte bara i förorterna!) svämmar uppmärksamhetsbehovet över alla breddar. För den som lever i osynlighet och utanförskap är det få saker som så effektivt ändrar detta som att hamna i medialjuset, och kanske ingen väg dit är så snabb som att bränna en bil. Om andra vägar att bli sedd är fyllda av hinder så finns det inget konstigt i att en tar det tillfälle som bjuds. Och som America Vera-Zavala påpekade i en artikel i GP så är brinnande bilar ibland det effektivaste sättet att få uppmärksamhet kring krav på upprustning och rättvisa.

Det jag vill säga med detta är att jag personligen inte tror att bilbrännarna är vare sig onda eller irrationella. Beteendet är begripligt och borde inte fördömas med den självklarhet, vrede och lättja som vi hittills sett så många prov på.

Nu vill jag gärna ha din respons på detta. Har jag rätt eller fel? Skulle du vilja lägga till eller dra bort något från listan? Vilket tror du väger tyngst?

Tre brasklappar; 1. Jag gör absolut inte anspråk på att föra upplopparnas talan. 2. Jag vill inte att den här texten (heller) ska tolkas som en uppmaning till bilbränder eller upplopp. 3. Den här texten kan för nyansernas skull med fördel läsas tillsammans med texten ”Tips till upploppare”.

Paulus-mix?

Paulus-mix. Ta sju sköna och sju skitdåliga citat. Blanda och njut. Alternativt: Paulus-quiz; vilka sju av nedanstående citat bör applåderas? Eller; Paulus-test, rangordna citaten efter dina egna värderingar.

a. ”den som inte vill arbeta, får inte heller äta.” (1 Thess 3:11)
b. ”Men nu har ni blivit fria från lagen” (Rom 7:6)
c. ”Glöm inte mina bojor” (Kol 4:18)
d. ”Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig.” (1 Tim 2:11)
e. ” […]män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet[…]alla som lever så förtjänar döden” (Rom 1:27-33)
f. ”Varje människa ska underordna sig all den överhet hon har över sig.” (Rom 13:1)
g. ”Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna[…]” (Ef 3:12)
h. ”När ni samlas har var och en något att bidra med”
i. ”Låt oss därför rena oss från allt som befläckar kropp och ande” (2 Kor 7:1)
j. ”Ty alla ska vi stå inför Kristi domstol” (2 Kor 5:10)
k. ”Judarna dödade Herren Jesus” (1 Thess 2:15)
l. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna[…]” (Gal 3:28)
m. ”Men nu består tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken.” (1 Kor 13:13)
n. ”Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist” (2 Kor 8:14)