Bokkapitel: ”Vad är anarkism?”

Snart kommer, inshallah, boken Att hoppas på ett annat system som är en antologi om kristen tro och anarkism. Jag har fått förmånen att skriva ett kapitel som har temat Vad är anarkism?, och handlar om anarkismens idé och rörelsens historia.

Mitt förhållande till böcker är som så mycket annat ambivalent. Å ena sidan älskar jag böcker, vilket knappast de som känner mig kan tvivla på. Å andra sidan tycker jag att bokformatet är slutet, hierarkiskt och inte sällan kapitalismunderstödjande.

Bland annat därför skulle jag gärna se att texterna i boken läses och sprides även i andra format än i bokformatet, och att de böcker som köps sprids och används flera gånger istället för att samla damm i någon hylla. Och drömmen är förstås att människor skulle respondera på texterna på olika sätt.

För min egen del samtalar och svarar jag gärna på frågor afk eller i andra forum, men min förhoppning är också att över tid få se åtminstone en handfull läsare, gärna fler, kommentera, diskutera, kritisera, komplettera och gilla min text även här på bloggen. Jag tror att den kan bli bättre på det sättet. För att texten ska vara lätt att hitta finns den också under en separat kategori (längst upp till höger).

Över skribenter i boken är Alice Hägg, Jonathan Wiksten, Elin Lundell, Johanna Hadin, Anton Lundqvist, Maja Ekström, Tobias Herrström och Tomas Lundström. Missa inte deras texter när de blir tillgängliga! Boken beräknas inkomma i lager den 10 augusti.

 

LÄS TEXTEN HÄR:

Vad är anarkism?

 

 

 

——————————————————————————————–

REKOMMENDERAD INTRODUKTIONSLITTERATUR (att låna eller ladda ned…)

Följande är en handfull förslag på introduktionslitteratur i ämnet. Gelderloos och Ward är inriktade på praktiska exempel. Milstein och Cudenec är skrivna på 00-talet och kortare introduktioner, medan Woodcock (svenska) och Marshall är två längre översiktsverk. Woodcocks bok är skriven på tidigt 60-tal och avhandlar endast den första vågens anarkism. Goldmann och Avrichs böcker ger en inblick via berättelsen om två kvinnor från den tidiga anarkismen. Samtliga dessa böcker är dock sinsemellan väldigt olika och tenderar till ensidighet i sina respektive perspektiv. Exempelvis blir det ofta mycket vänsterism och väldigt lite av radikal civilisationskritik. Tre av böckerna nedan finns därför med som nutida exempel på hur anarkism skulle kunna peka i delvis andra riktningar (insurrektionalism, civilisationskritik respektive feminism+antispeciesism). Dessa tre författare har använts av och inspirerat anarkister, men böckerna är inte nödvändigtvis uttalat eller fullständigt anarkistiska.

 

Avrich, P (1978). An American Anarchist: the life of Voltairine de Cleyre. Princeton University Press.

Cudenec, P (2013). The Anarchist Revelation. Winter Oak Press.

Den osynliga kommittén (2010). Det stundande upproret. Pluribus.

Gelderloos, P (2010). Anarchy Works. Ardent Press. http://theanarchistlibrary.org/library/peter-gelderloos-anarchy-works

Glendinning, C. (2007). My Name is Chellis and I´m In Recovery from Western Civilization. New Catalyst Books.

Goldman, E (2006). Anarkistiska minnen. Federativ. (Innehåller utdrag ur Living My Life)

Goldman, E (2006). Living My Life. Penguin Classics.

Goldman, E. (2011). Anarchism and Other Essays. Pober Publishing Company.

Gålmark, L. (2005). Skönheter och odjur: en feministisk kritik av djur-människa-relationen. Makadam förlag.

Marshall, P (2008). Demanding the Impossible: A History of Anarchism. Harper Collins.

Milstein, C. (2001). Anarchism and it´s Aspirations. AK Press.

Ward, C (1985). Anarchy in Action. Freedom Press.

Woodcock, G (1994). Anarkismen. Schildts &Söderströms.