Flyktingfängelse utan omskrivningar

På fem platser i Sverige (Märsta, Gävle, Flen, Göteborg, Åstorp) har Migrationsverket ”förvar”. Det är inte som en kan tro platser där ”Verket” förvarar gods och liknande. Nej, där låses migranter in på obestämd tid utan att ha dömts för något brott. Förvaren ligger i utkanten av små samhällen eller anonymt långt ute i industriområden. Det är inte ovanligt att migranter och flyktingar sitter inlåsta här i månader, och i extremfall kan det handla om år. Vi har kallat dessa platser för ”flyktingfängelser”, och jag har märkt hur många blir förvånade när de får reda på att Sverige har sådana. Det låter på något sätt inte speciellt demokratiskt.

Nu har vi dock nåt en ny nivå i kriminaliseringen av flykt och migration. Vi vet sedan tidigare att migranter och flyktingar kan buras in på häkten, men nu öppnar Skogomeanstalten en special-avdelning för migranter. Mer info finns hos Aktion mot deportation. Uppdatering 11/10, GP skriver nu om detta.

Ingen är fri förrän alla är fria!

Chefsjurist Elisbeth Lager reder i nedanstående brev på uppdrag av generaldirektör Nils Öberg ut varför det är bra att sätta odömda ”utlänningar” i fängelse. (Givetvis är det för att kunna ge dem ett ”bättre omhändertagande”.) Så här trevliga ser dessa förtryckadministratörer ut.

Hej!

Nils Öberg har bett mig besvara ditt brev.

I utlänningslagen finns regler om när utlänningar får tas i förvar. Det handlar bl.a. om fall där det finns anledning att anta att utlänningen annars kommer att hålla sig undan eller  bedriva brottslig verksamhet i Sverige. I allmänhet placeras förvarstagna utlänningar på något av Migrationsverkets särskilda förvar (11 kap. 2 § utlänningslagen). Fram till 1997 var det Polisen som ansvarade för de särskilda förvaren, men det förekom även då att förvarstagna placerades i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.
Enligt 10 kap. 20 § utlänningslagen får Migrationsverket besluta att en utlänning som hålls i förvar ska placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, om
1. utlänningen har utvisats på grund av brott
2. utlänningen hålls avskild och av säkerhetsskäl inte kan vistas i Migrationsverkets förvar
3. det annars finns synnerliga skäl.
När det gäller utlänningar som ska utvisas efter avtjänat straff (punkt 1), men där utvisningen inte kan genomföras i direkt anslutning till den villkorliga frigivningen, är det vanligt att Migrationsverket beslutar om placering hos Kriminalvården. Ofta får utlänningen då vara kvar på den anstalt där han eller hon har verkställt straffet och vistas i gemensamhet med andra intagna.

I de två sista fallen (punkt 2-3) ska utlänningen, enligt en lagändring från i våras, hållas avskild från övriga intagna. Av lagen framgår också att utlänningar, som förvaras i Kriminalvården, ska beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ordningen och säkerheten.

Personer som placeras hos Kriminalvården av säkerhetsskäl (punkt 2) brukar i allmänhet placeras på häkte. Häktena är dock utformade med utgångspunkt från huvuduppdraget, nämligen att omhänderta personer som är misstänkta för brott. Det gör att det ofta är svårt att ge de förvarstagna utlänningar de lättnader som hade varit önskvärt. I och med att utlänningarna numera ska hållas åtskild från andra intagna, ökar risken för att de blir isolerade på häktet. Kriminalvården har därför beslutat att på anstalten Skogome inrätta en särskild avdelning för förvarstagna, där de intagna kan vistas i gemensamhet. Vid rekrytering av personal har man bl.a eftersträvat att finna personer med särskilda språkkunskaper. Avdelningen har ett nära samarbete med Migrationsverket. Avsikten med avdelningen är naturligtvis att kunna ge de förvarstagna, som av Migrationsverket har placerats hos Kriminalvården, ett bättre omhändertagande.
Placering på grund av synnerliga skäl (punkt 3) brukar främst användas i samband med att en förvarstagen ska transporteras, och det brukar då handla om korta tider.
Om du är intresserad av att läsa mer om förvar av utlänningar, kan du ta del av betänkandet Förvar (SOU 2011:17). Du kan också ta del av Kriminalvårdens remissvar, som finns på vår hemsida.
Med vänlig hälsning
Elisabeth Lager
Chefsjurist

En reaktion på “Flyktingfängelse utan omskrivningar

  1. Pingback: En handfull lördags-tips « Stigen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>