Migrationsverket talar

Citat från ett beslut nyligen från Migrationsverket. Ganska typiskt enligt min erfarenhet. Läs noga (citaten är exakta). Tyvärr kunde personen ifråga från början inte läsa beslutet själv, då hen inte talar svenska och MV inte översätter sina beslut.

Citaten är lösryckta, och poängen är givetvis inte att ge en bild av det enskilda fallet. Dom länder som personen riskerar att skickas tillbaka till är diktaturer där enligt Amnesty många människor försvinner eller blir inspärrade och utsatta för våld utan rättegång på grund av politiska åsikter, religion, gender osv.

”Migrationsverket hållit fyra muntliga utredningar och genomfört en språk- och kunskapsanalys”…

”Migrationsverket bedömer att du varken styrkt eller gjort din identitet sannolik med det —ska identitetskort som du lämnat in. Handlingen anges vara utfärdat år 20– men den förefaller vara helt nyproducerad. Även om handlingen har det fåtal säkringar som —ska identitetskort vanligtvis är försedda med kan Migrationsverket inte uttala sig om handlingen utfärdats på korrekt sätt av en behörig myndighet.”

”Du talar flytande …, … och …. Enligt Migrationsverkets mening borde du vara kababel att”…

…”även genomfört en direktanalys på — och —. Av analysresultatet framgår följande. Ditt språkliga bakgrund har med mycket hög säkerhet bedömts vara —”…

”Av samma anledning sätter verket inte någon tilltro till dina uppgifter om att du”…

…”inte trovärdigt”…

…”inte heller genom din berättelse förmått göra sannolikt”…

”De uppgifter som du lämnade om — under direktanalysen är få och tillgängliga för vem som helst, exempelvis genom en Googlesökning på Internet.”

…”till till Saudiearabien”…

…”mycket vaga och icke-trovärdiga uppgifter”…

”Därför anser Migrationsverket att du inte är flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande”…

”Migrationsverket har ovan bedömt att du inte gjort sannolikt”…

”Du har inte heller gjort sannolikt att du någonsin”…

”Därför får du inte resedokument, flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring”…

…”att du inte gjort sannolikt”…

”Därför får du inte uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter”…

”Regeringen har också uttalat att begreppet synnerligen ömmande omständigheter ska”…

”Du saknar anknytning till det svenska samhället”…

”Migrationsverket finner att det inte föreligger hinder att verkställa dig till”…

”Eftersom det inte finns någon grund för att ge dig uppehållstillstånd avslår Migrationsverket din ansökan och utvisar dig från Sverige med stöd av 8 kapitlet 7 paragrafen utlänningslagen.”

(Två aktuella aktioner mot Migrationsverket/deportationspolitiken, här och här. Läs också här, en rapport från No Border och om medietystnaden, och här om ännu ett sjukt avvisningsbeslut. Är det inte nog illa att ”brottslingar” behandlas som brottslingar, varför ska också migranter bli behandlade som kriminella?)


2 reaktion på “Migrationsverket talar

  1. Hej!
    Jag och min kompisar ska göra en redovisning i skolan om hållbar utveckling. Får vi använda eran bild? ”act now before It’s to late”.

  2. För min del går det bra, jag minns faktiskt inte var bilden kommer ifrån (det är inte min bild), men det verkar rimligt att utgå från att de som tagit den gärna vill att den sprids.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>