Mot demokrati

Visst är det en ganska stor skillnad mellan olika typer av representativa demokratier (som i staten Sverige), och direkt- -demokrati/konsensus-demokrati, där makten inte delegeras till representanter utan alla har möjlighet att rösta och tycka till, alternativt komma överens om det som ska beslutas.

Men alla former av demokrati har det gemensamt att det ändå är en form av styre (grek. kratos). Det är ju folket (grek. demos) som styr.

För att ”folket” ska kunna styra i praktiken så måste först processer finnas på plats där det definieras vilka som inte tillhör ”folket”.  I Sverige förstår vi exempelvis av röstförfarandet att personer under 18 år, migranter och ”soffliggare” inte är en egentlig del av folket. Dom tillhör per definition dom styrda. Vidare står givetvis alla icke-medborgare utanför, och detta oavsett om dom direkt påverkas av dom beslut som fattas i Sverige, tex hur vi bedriver krig, produktion, konsumtion och hur vi kommer över ”resurser”.

Men om vi nu då tänker oss, istället för Sverige, en direkt-demokrati där alla människor som påverkas av besluten har möjlighet att vara delaktiga i alla viktiga beslut, lite som den kristna anabaptistiska kommunitetsrörelsen Bruderhof (fast utan patriarkat), eller i fristaden christiania (här), räcker inte det?

Visst är det ett viktigt steg i rätt riktning, men ändå – det mest grundläggande, och för planeten mest problematiska styret fortfarande finns kvar. Nämligen människans tänkta suveränitet över växterna, jorden och djuren. Dom tillhör ju självfallet aldrig folket som styr i en demokrati. Att människan själv kan bestämma vad som ska hända med ett territorium innanför människo-skapade och inbillade gränser, är det inte just detta som lett oss in i Hotet över alla andra hot, hotet att planeten i förtid blir obeboelig för ett otaligt antal arter, däribland människan?

Jag har därför svårt att se annat än att vi behöver återerövra en förståelse av och ett förhållande till omvärlden där människan är en integrerad, och inte en härskande, del av helheten. Och därför behöver vi också avskaffa demokratin, ”folkens” styre över planeten, på ett eller annat sätt. Har jag fel?

7 reaktion på “Mot demokrati

 1. Nu riskerar jag att bli tjatig, men här upplever jag också en anknytning till dynamiken mellan pragmatik och perfektionism. Jag kan helt klart hålla med dig i ett normativt perspektiv, men i praktiken tror jag att steg i rätt riktning ofta är det bästa vi som grupp kan göra.

  Ibland känner jag att civilisationens problem är att den gräver sin egen grav, att en pandoras ask är öppnad så snart människor börjar domesticera sin omvärld. Samtidigt funderar jag på om det är möjligt eller önskvärt att försöka stänga locket till den asken, eller om vi helt enkelt måste bestämma oss för att försöka göra det bästa av situationen och se till att vår tillvaro sliter så lite som möjligt på omvärlden. Mitt problem är väldigt mycket realismen i att skala ner. Framförallt är problemet att jorden ur ett primitivistiskt perspektiv är mångfaldigt överbefolkad och hur skulle en nerskalning se ut. Kanske är det fel fråga att ställa? Samtidigt tror jag inte det, då det direkt är en fråga om andra arters och vår egen arts överlevnad. Jag ska försöka knåpa ihop ett längre inlägg om anarkism-primitivism snart tror jag.

  Som jag ser det är den absolut mest direkta demokratin att likställa med anarki. När majoriteten (kollektivet) inte har makt över minoriteten (individen) utan där det funkar ändå. Jag tror dock att detta kräver ett system, att utveckling kräver ett system, men att detta behöver vara diversifierat och responsivt. Permakultur snarare än kalhygge. Typ så.

 2. Jonathan. Vettiga synpunkter, frågan kanske i så fall är vad som är nästa steg. Jag tror vi behöver både propaganda/medvetandegörande, direkt motstånd mot det som förtrycker och förstör och ett långsiktigt arbete med att bygga det nya. Det räcker inte att satsa bara på en av dessa aspekter.

  När det gäller befolkningsmängden så har vi nog tangerat det förut i våra diskussioner. OM vi behöver bli betydligt färre (vilket jag tror), så förespråkar jag frivilligt barnbegränsande. När vi blivit mer eller mindre övertygade om att jorden inte kan bära den här mängden människor i längden så tror jag också att vår omsorg om barnen gör att vi kan vara lite mer återhållsamma.

 3. Absolut, där håller jag helt klart med dig. Jag tycker att Yoders tankar om den gemensamma måltiden som katalysator (min tolkning av Y) är intressant där. Som jag ser det är egentligen allt detta demokratiarbete.

  Jag är inte helt övertygad om att jorden inte kan bära den mängden människor som vi är idag i längden. (Och jag tar mig frihet att spinna vidare på civilisation/primitivism vinkeln för att jag upplever att det är en intressant normativ konflikt)

  Det finns t.ex. exempel på hur ett ekologiskt vänligare odlingsmönster använts för att odla upp områden som förut inte kunnat odlas, och hur en permakulturodling kan vara mer effektiv än ett industriellt jordbruk. Samtidigt innebär detta ett ökat civiliserande/domesticerande och kanske i längden riskerar att tränga ut nischade arter i vilket fall.

  När det gäller nativitet tycker jag att det är intressant hur vettiga solidaritetsmekanismer för att ta hand om gamla och ekonomisk självständighet faktiskt leder till ett slags automatisk begränsning för nativiteten. Samtidigt känner jag att kräver en form av civilisationsbygge om det ska vara ett gångbart svar.

 4. Jag vet inte riktigt om jag ska försvara anarko-primitivisterna här, det finns inslag i det perspektivet som jag har svårt för. Men dom som är åt det hållet brukar ofta, men inte alltid, vara positiva till permakultur och se det som ett steg i rätt riktning. Tanken med permakultur är ju också som jag förstått att imitera verkliga eko-system, och det kräver därför ett mer ödmjukt förhållande till omvärlden.

 5. Pingback: Mer om skogsskövling och civilisationskritik « Stigen

 6. Pingback: Befolkningsexplosion, civilisationsens fall och frivilliga graviditets-begränsning « Stigen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>