Samerna som tecken

Av arkeologiska fynd att döma så har människor levat i Sàpmi i åtminstone 11.000 år. Samerna är en nordisk urbefolkning som under årtusenden levde som nomadiserande samlare och jägare i närkontakt med det vilda och utan nationsgränser, härskare, krig och städer. Under det senaste årtusendet har deras kroppar, kultur, språk, marker och livsstil attackerats och trängts tillbaka av civilisationen och det tekno-industriella samhället. Skatter, kolonisation, kyrkliga angrepp, tvångsundervisning, nationalisering, tvångsförflyttning och systematiskt övertagande och utsugning av samernas marker har präglat deras historia. Tyvärr på ett sätt som i mycket är identiskt med andra urbefolkningars öde. Och kampen pågår fortfarande.

Det finns alltså människor som levde i 10.000 år i anarki (=utan härskare) och utan närmare kontakt med civilisationen, och civilisationen har ännu inte lyckats utplåna deras barn. Och i sàpmi dessutom. Har du varit i norra Norrland på vintern och funderat över hur ett liv utanför civilisationen skulle kunna se ut?

Med andra ord: vad kan i ljuset av detta egentligen vara omöjligt?

Per Guttorm Kvenangen har skrivit Samernas historia som så vitt jag kan bedöma verkar vara en vettig introduktion.

Civilisationskritik (eller, lite mer spetsigt, anti-civ) är, som jag ser det, kritiken av civilisationen (komplexa/hierarkiska/stads-centrerade samhällen) som ohållbar och/eller förtryckande. Anarko-primitivism är en av flera olika varianter av civilisationskritik.

13 reaktion på “Samerna som tecken

 1. Spännande tanke.

  Jag undrar lite hur du tänker runt de fördelar som civilisationen trots allt för med sig i form av skola, sjukvård osv.

  Jag gör ett vilt antagande och påstår att sjukdomar skördar fler liv bland naturbefolkningar runt om i världen när kunskap och sjukvård saknas i jämförelse med den ”civiliserade” världen.

  Sjukdomsfrekvensen påstår jag (utan källa) sjunker och medellivslängden stiger (också utan källa) i civiliserade samhällen.

  Är det så att vi som bor i det välbärgade väst kan kosta på oss att vara anti-civ eftersom att trots att vi är det ändå har tillgång till det civilisationen ger?

  Hur tänker du runt din familj och sjukvård/skola?

  Själv kan jag sympatisera med kritiken mot systemet, men är samtidigt tacksam för att jag nu på eftermiddagen kan åka till det civiliserade sjukhuset för att få insulin till min son så han slipper dö innan han fyllt 11.

 2. Jag håller med om att sjukvårdsfrågan är relevant och svårhanterlig för ett civilisationskritiskt perspektiv. Några kommentarer som jag tror kan nyansera det hela;

  -Thomas Hobbes är en av dom många som har bidragit till att sprida idén om livet utanför civilisationen som ”solitary, poor, nasty, brutish, and short”, och detta som ett försvar för statens suveränitet. Numera finns det en hel del forskning som problematiserar den bilden, Marshall Sahlins är en antropolog som brukar åberopas. Det finns arkeologiska tecken på att medellivslängden sjönk när en gick över från samlande/jakt till jordbruk.

  -Många (dom flesta?) av dom sjukdomar och epidemier som härjar är i hög utsträckning civilisatons-sjukdomar som också sprids genom globalisering. Och då har vi troligen ännu inte sett det värsta, förr eller senare kommer pandemin med stort P.

  -Den moderna sjukvården är helt beroende av det högteknologiska industriella samhället. Om detta är ohållbart och leder till en oöverblickbar förstörelse av naturen så är frågan vad som är vunnet att några generationer hade denna tillgång.

  -Det finns baksidor av modern sjukvård som ofta ignoreras. Och då menar jag inte bara djurförsök, gruvindustri mm, utan också dom enorma utsläppen av mediciner som i sig leder till nya sjukdomar på ett sätt som inte går att överblicka. (Och hur är det med aborterna egentligen).

  -Antibiotikan är en central byggsten i den moderna sjukvården, och resistensen kan vara omöjlig att få bukt med.

  -Vi har berövats mängder av förmågor till ett hälsosamt liv och helande praktiker som urbefolkningar ofta besitter.

  -Frågan är om det går att behålla sjukvården intakt samtidigt som annat avvecklas (ekonomiskt förtryck?, militär?, polis?, lönearbete?). Jag tror inte det, systemet är för integrerat för det.

  När det är sagt så använder jag ändå sjukvården och är glad för den, men jag tror vi behöver trappa ned och på sikt avveckla det hela. (Jag tror en hel del av oss kan minska på beroendet av tex läkemedelsindustrin utan att ta skada av det.) Men det får bli med väldigt blandad känslor. Kanske är vi dom generationer människor på jorden med längst livslängd, men det är i så fall på bekostnad av livskvalitet, kommande generationer och andra levande varelser och arter.

  Respons?

 3. Som sagt, jag tror du har rätt i en del.

  Men jag tror snarare att det handlar om fördelningspolitik och samhällsstrukturer snarare än om att avveckla samhället med alla dess fördelar.

  Anarki, så som den historiskt och teoretiskt visat sig, menar jag inte är hållbart för de svagaste i samhället, och dit räknar jag de som är kroniskt sjuka och därmed beroende av en fungerande sjukvård.

  Förutom att jag rent ”ideologiskt” menar att civilisationen har bättre möjligheter att ta vara på de svaga (vilka hittills aldrig gynnats av anarki), så talar jag också i egen sak, det är jag medveten om.

  Om man verkligen vill ställa saken på sin spets så måste den som vill rasera civilisationen också vara beredd att se de människor i ögonen som har den att tacka för sitt och sina näras liv.

  För att spetsa till det ännu mer: Är du beredd att säga till mig och min son att han hellre får dö än att vi ska ha ett civiliserat samhälle?

 4. Du skriver: Det finns arkeologiska tecken på att medellivslängden sjönk när en gick över från samlande/jakt till jordbruk.

  Men inte menar du väl att jägar-samlar samhället hade längre livslängd än vi har nu?

 5. Vi tillhör dom privilegierade, och inte dom svaga. Extremt många människor även idag har inte tillgång till adekvat sjukvård. Det är viktigt att vända på frågan också, är du beredd att låta andra människor och djur dö för att dina barn ska få tillgång till sjukvård? Jag tror att dom rikas tillgång till modern sjukvård under några få generationer bara är möjlig på bekostnad av dom fattiga idag, av kommande generationer och av naturens integritet. Jag kan ha fel i det, men om jag har rätt, är det i så fall värt detta.

  Själv tillhör jag inte dom som skulle vilja slå ut civilisationen snabbt. Det finns dom som vill det. Därför tycker jag inte frågan om din son är helt relevant, jag skulle vilja ha en nedtrappning och avveckling.

  Jag tror detta med anarki och svaghet är en myt. ”Dom svaga” (tex hemlösa, papperslösa migranter, djurindustrins fångar, kvinnor som är fångade hos män som slår dom) skapas som kategorier genom systemet.

  Angående jägar-samlar-samhället. Jag är osäker på detaljerna, har försökt kolla upp det men utan framgång. Men jag tror nog vi har längst medellivslängden nu.

  Bra samtal och frågor (kan inte svara mer förrän söndag, men du får gärna replikera).

 6. För att uppriktigt och ärligt svara på din första fråga. Att jag tar emot sjukvård och tycker civilisation är bra, betyder INTE att jag tycker det är OK att det sker på andra människors bekostnad. Jag är INTE beredd att hylla och propagera för ett system där andra får dö för att jag ska ha det bra. Det är det system vi har idag, men det är inte ett civilisationsproblem, utan ett fördelningsproblem. De berör varandra, men problemet kommer kvarstå också i en anarki, för de är inte identiska.

  Om du läser mitt förra svar så ser du att jag INTE förespråkar en ojämn och ohållbar fördelning. Tvärt om menar jag att den fördelning vi ser idag INTE ENS kan kallas civiliserad just eftersom vissa har det bra på andras bekostnad.

  Graden av civilisation mäts inte i ekonomiska eller teknologiska termer utan snarare i hur väl man tar hand om samhällets svagaste. Det vi ser idag är inget annat än anarki, där de som kan och är starka nog utnyttjar de svaga, för det är exakt det varje anarkistiskt samhälle lett till genom historien.

  Att sedan vissa kategorier skulle skapas genom systemet håller jag absolut inte med om. Dessa grupper är ett resultat av att andra grupper okontrollerat utöver makt över dem. Om systemet sätter en kategori på dem behöver det INTE betyda att det är systemet som skapat grupperna, utan bara att grupperna blivit avgränsade och synliggjorda.

  Du skriver: Jag tror att dom rikas tillgång till modern sjukvård under några få generationer bara är möjlig på bekostnad av dom fattiga idag.

  Jag tror tvärt om att jordens resurser räcker mer än väl till HELA befolkningen, med adekvat sjukvård, skola och eventuella sociala skyddsnät med en vettig fördelning. Micael Grenholm har räknat på det och har ytterligare källor, jag orkar helt enkelt inte göra om hans jättearbete.

  Att du sedan väljer att blunda för det obehagliga att det faktiskt handlar om människoliv och inte vill se exempel på människor detta skulle drabba får stå för dig. Det handlar om människor som får sina liv avslutade eller förkortade och det oavsett om det är min son eller någon annans barn. Det är gott och väl att kosta på sig teoretisera om frihet och lycka så länge det inte påverkar ens eget liv och man kan blunda för att det handlar om kostnader i liv som man inte själv behöver ta ansvar för eller se i ögonen.

  Att påstå att det skulle handla om en gradvis nedtrappning är inget annat än att säga att det obehagliga i att se människor dö, det får nästa generation ta ansvar för. Och hur skiljer det sig från rovdriften på vår jord idag?

  Ordning och civilisation vinner vilken dag i veckan som helst över oordning och anarki. Men med det sagt så påstår jag OCKSÅ att det inte finns någon ”perfekt” civilisation, utan att alla exempel hittills har allvarliga fel.

  Varför måste lösningen vara att INGEN ska ha det bra (i exemplet sjukvård) istället för att se till att ALLA kan ha det bra?

 7. För att göra det ännu tydligare.
  DU vill inte säga till min son att han ska dö, så därför är det bättre att det fasas ut, så att dina barnbarn kan säga till mina barnbarn att de ska dö (eftersom sjukdomen är genetisk).

  En annan sak som kom för mig är undran om du verkligen tror att naturfolken är befriade från girighet, makthunger och egoism? En enda enkel fråga är renbetesmarkerna och historien runt dem. Ägande och egenintresse har varit drivkrafter för dem, och i alla anarkistiska samhällen, lika mycket som i civilisationen.

  Jag ser de allvarliga fel som civilisationen har och de fruktansvärda konsekvenser den fått, men menar alltså ändå att det är bättre att försöka komma tillrätta med det än att avskaffa det.

  Jag är, som du kanske förstått, kristen och menar att Gud är en ordningens Gud och inte oordningens. Jag menar också att ALLA mänskliga system (inklusive anarkin) är bristfälliga och tillfälliga till sin natur. Det inkluderar kyrkostrukturerna vi ser idag.

  Anarki är inte något gudagivet system utan ett ytterst mänskligt protosystem där den mänskliga, syndfylla, naturen får fritt spelrum. Det som skiljer människorna från djuren är önskan att gå emot detta och det kan bara göras i sin fullhet i Kristus, inte i mänskliga maktstukturer, där anarkin är en av dem.

  Nu ska jag skruva på lite bilar som aldrig vill vara hela och invänta dina tankar på detta.

  Ha det gott så länge. Jag önskar dig Guds frid!

 8. Kunde inte låta bli att läsa dina kommentarer innan jag åkte. Det får bli kort, jag kan återkomma på söndag;

  -Anarki. Tydligen känner du inte till anarkismen utan ser anarki som synonymt med våld, kaos och oordning. Men anarki betyder ”utan härskare”, och det finns många samhällen genom historien som fungerat utan härskare, däribland kristna kommuniteter. (Det finns ju också kristen anarkism som jag tänker att du vet)

  -Civilisation och ojämlikhet. Vad jag förstår är det allmängods att civilisation leder till ökad ojämlikhet, att dom för-civiliserade samhällena är mer jämlika. (För en pop-vetenskaplig introduktion rekommenderas Lasse Berg). Som jag ser det finns det inga tecken på att dom ekonomiska klyftorna skulle gå att utplåna inom vårt system. Ingen har lyckats med det hittils. Civilisation = ojämlikhet, åtminstone än så länge.

  -Det känns som ett dåligt argument att ifrågasätta i vilken utsträckning jag tänker på andra. Det är förtrycket av dom svaga som lett mig till en anarkistisk position. Vi tänker säkert båda lika mycket på andra, frågan är snarare bland annat om civilisationen är hållbar. Om den inte är det utan leder till förödelse för kommande människosläkten (eventuellt till artens utplåning) och naturen så blir resultatet mer lidande och död än nu.

  -Att vi ser olika på kristna trosuppfattningar påverkar absolut det här.

 9. Angånde renbetet. Samerna har inte alltid hållit renar, och mycket tyder på att detta växte fram när civilisationen expanderade. Domesticering (tämjande) av djur och växter är första steget mot civilisation. Egenintresse är inte av ondo som jag ser det.

  Läs gärna något om samernas historia eller något icke-proamerikanskt om erövringen av Amerika eller något annat område där urbefolkningar funnits eller finns.

 10. ”Tydligen känner du inte till anarkismen”…
  :-)

  Mer än du kan ana min vän…

  Jag väljer att avsluta diskussionen med det, då mina åsikter och erfarenheter inte verkar ha varken giltighet eller värde.

  Allt gott!

 11. What? Jag har verkligen försökte läsa och respondera på dina kommentarer efter bästa förmåga, och sagt att jag tycker att frågorna är relevanta och svåra. Likställer du verkligen ifrågasättande, meningsskiljaktligheter och/eller missförstånd med ”att dina åsikter inte har något värde” (för mig)?

  Det vi ser idag är inget annat än anarki, där de som kan och är starka nog utnyttjar de svaga, för det är exakt det varje anarkistiskt samhälle lett till genom historien.” var för mig indikationen på att du inte känner till anarkistisk teori eller praktik. Men tydligen gör du det, så då kanske du kan nämna några författare eller historiska översikter du läst och en handfull exempel på anarkistiska samhällen, så jag vet vad det är du utgår från eftersom vi tydligen har extremt skilda bilder av vad som är anarkism.

 12. Pingback: Fråga o uppmaning (om teman o kommentarer) « Stigen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>