Visionen?

Den som framför radikal samhällskritik får helt enkelt räkna med att få frågan vad en vill ha istället. Så även jag. Detta är förståeligt, men samtidigt lite ledsamt. Den som understödjer systemet behöver ju sällan förklara, försvara och ge en sammanhängande motivation till sitt engagemang. Anyway…

Som en fet brasklapp vill jag börja med att påpeka att det hör till anarkins väsen att inte ha någon entydig vision för framtiden eller vägen dit. Många anarkister vill ju just bli av med människans kontroll över tillvaron, och utopiska visioner har alltid utgjort en tacksam grogrund för förtryckare att bygga sina projekt kring. Så något partiprogram varken kan eller vill jag bjuda på.

Hur som helst är jag övertygad om att vi går mot den industriella civilisationens kollaps. Inom något eller några hundra år, kanske långt tidigare, kommer nutidens samhälle att ligga i ruiner.

Förhoppningsvis har homo sapiens överlevt detta, och vad har vi då istället? Vad vill vi ha? Vi kommer inte att ha ett totalt dominerande system, och inte en variant av samhällen, utan en myriad alternativ.

Det jag personligen hoppas ska vara framträdande och längtar efter är;

Gemenskaper. Med det menar jag grupper av människor som präglas av samarbete, kärlek och ansikte-mot-ansikte-relationer. Jag skulle önska att sådana gemenskaper har bland annat följande särdrag;

.dom är icke-hierarkiska. Individer har ett stort manöverutrymme, gemensamma beslut fattas genom konsensus (alla kommer överens) eller liknande. För att möjliggöra icke-hierarki (anarki) behöver gruppen ha en låg grad av arbetsdelning/specialisering.

.dom är små. Det är knappast möjligt för grupper att förbli icke-hierarkiska om dom är för stora. Max något hundratal, optimalt kanske ännu mindre (typ 15-30 personer)?

.dom är lågteknologiska. Redskap, praktik och strukturer är inte mer komplexa än att dom flesta kan lära sig att hantera och förstå dom.

.dom är integrerade i sin närmiljö. Mat, vatten, skydd osv samlas och skapas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och med djup respekt för växter, icke-mänskliga djur och jorden. Tänk permakultur, samlande och dylikt.

.dom är fredliga. Vapen är förhoppningsvis tabu, jakt är på sin höjd ett undantag, konflikter hanteras i stort sett uteslutande med andra medel än våld och våldshot, överlevnad är inte alltid det högsta värdet. Gästfrihet är naturligt.

.

Troligen har vi nya eller nygamla myter, berättelser, ritualer och gemensamma värderingar som bidrar till att hålla samman grupperna och stå emot framväxten av nya hierarkier och civilisationer.

Dessa gemenskaper är dock inte perfekta i någon mening. Konflikter, våld, misslyckanden, sjukdomar, olyckor, rädslor och svält förekommer. Döden finns kvar och är fortfarande inte så skoj.

Den som vill visualisera sådana gemenskaper kan med fördel tänka på ursprungsbefolkningar som i 100.000-tals år varit ”organiserade” i samlar(/jägar)-band, eller på vissa experiment med ”utopiska” samhällen eller kollektiv, eller på nutida ekobyar eller liknande.

Mycket av det vi har idag, däremot, finns inte längre kvar. En del av detta kommer vi minnas med saknad, annat enbart med lättnad. Bilar. Deodorant. Djur i burar. Eurovision Song Contest. Facebook. Fackförbund. Foppatofflor. Fängelser. Gruvor. Knappar. Kokain. Lek- och-Bus-land. Lönearbete. Militärer. Mjukglass. Motorsågar. Nationsgränser. Parlament. Piller. Poliser. Satelliter. Sjukhus. Socialbidrag. Systembolag. Telefonköer. Toalettstolar. Övervaknings-kameror.

Däremot har vi grönare grönska, lättare luft, vildare vargar, vackrare vattendrag, skönare skogar, gladare gemenskaper.

Hur vi ska nå dit vet jag inte. Kanske blir sådana gemenskaper till sist det enda sättet att överleva. Men förhoppningsvis kan vi vara på väg i den här riktningen långt tidigare genom att å ena sidan underminera systemet och å andra sidan bygga upp och experimentera med praktiker och livsval som pekar i den här riktningen.

Ungefär så tänker jag. So help me god.

Vad tänker du? Attraktivt, avskräckande, omöjligt?

20 reaktion på “Visionen?

 1. Det är spännande att tänka i visioner, och jag tänker att det finns mycket goda poänger i det du skriver, speciellt som primitivism kontra civilisationstanken är något jag funderar mycket på. Alltså jag ser några problem med dina tankar som jag undrar över hur du tänker kring:

  1) Historiematerialism:
  Det är väldigt svårt att uttala sig om vad som kommer, det kräver nästan en religiös tro på ett visst skeende. Tänker du dig att civilisationens kollaps är en logisk konsekvens av vårt leverna. Hur står sig prospekten med en frivillig nedskalning till det? Jag tänker egentligen att det vi behöver är en bättre civilisation, när jag lägger ihop 2 & 2 får jag det till att civilisation behövs för att vi ska kunna leva så många människor som vi gör på planeten, men mycket behöver ändras.

  Vi behöver bli mer allkonstnärer, jag skulle också vilja se att alla delar på det arbete som vem som helst kan göra. Att avsätta en människa att måla dominobrickor på heltid är ett slöseri med mänsklig potential. Jag tror också att vi måste tänka om: Arbete => Lek, lika mycket för att undvika överproduktion och utbrändhet som för att öka effektiviteten i arbetet. Den omställningen tror jag är möjlig att etablera redan idag, som en kritisk dialogpartner till det rådande systemet.

  2. Kommunikation Gruppmentalitet
  Små grupper kan också utveckla en destruktiv intern kultur, för att undvika det tänker jag mig att det är bra om det finns vissa grundvärderingar att samlas kring och att det är bättre ju fler människor som kan samlas kring dessa värderingar. Jag tycker att visionen om federade arbetar-råd är väldigt tilltalande. Jag tycker att kombinationen av små autonoma samhällen som handlar och kommunicerar på en global skala är väldigt tilltalande, nätverk för sådan kommunikation kunde baseras på vissa gemensamma värderingar där den individ eller det samhälle som inte vill acceptera dessa har möjlighet att söka en annan grupptillhörighet. Här ser jag problem med att en federation av arbetar-råd definitivt kan accumulera kapaciteten att föra krig. Jag tänker dock att det vore bra att börja bygga sådana nätverk redan idag och att dessa kunde formuleras på icke-våldsliga principer redan från början. För att etablera en kultur som fungerar i små autonoma grupper.

  3) Medecin och bakterier
  Genom att plocka in djur i våra hus öppnade vi en Pandoras ask genom att bakterier plötsligt kunde hoppa från ett djur till ett annat (människor). Samma sak med befolkningsökningen, jag tror inte att det går att hejda befolkningsökningen annat än genom att medellivslängden minskar kraftigt, eller att levnadsstandarden omdefinieras.

  Ett potentiellt historiskt exempel som kunde vara intressant att titta på är och som jag tyvärr inte vet så mycket om är Iroqoi-nationen. Den lär ha format något slags semi-agrar federation av stammar som förr låg i krig med varandra, där det lär ha rådit fred i hundra år innan Europeerna kom. Tyvärr är min enda källa till detta en dokumentär jag såg för ett tag sen, men det kanske kunde vara ett intressant ämne att läsa på om..

 2. Oj jag orkar inte riktigt komma med en så lång reflektion. Mer än att det låter otroligt Attraktivt. Så där vill jag leva!

 3. När det gäller din första punkt så beror det en del på vad en menar med civilisation och kollaps. Med ”civilisation” menar jag något i stil med en stads-baserad kultur, och med ”kollaps” menar jag inte nödvändigtvis ett totalt tillintetgörande. En frivillig och mer kontrollerad kollaps (dvs en kraftig förenkling av samhällets komplexitet) är åtminstone teoretiskt tänkbar. Anledningen till att jag är övertygad om detta är att vår civilisation bygger på ett drastiskt överutnyttjande av så kallade resurser och energi. Peak Oil, som Johannes skriver ingående om här (del 3), är bara ett exempel. Icke-förnybara ”resurser” (metaller mm) tar slut, och förnyelsebara ”resurser” som överutnyttjas tar också slut (skogar, fiskebestånd, åkermark mm), och då går det inte att fortsätta.

  Federationer… Hmm, det är väldigt lätt att federationer leder till centralorganisationer, kanske ofrånkomligt. Men visst, jag tror på nätverkande mellan olika grupper, det är helt nödvändigt för att tex undvika inavel, bildligt och bokstavligt.

  Medellivslängden, kanske har du rätt att medellivslängden måste minska under en period (under kollapsen). Men så länge andra alternativ känns möjliga bör vi arbeta för det.

  (Tack för tips, Iroqoi. Tycker det låter bekant.)

 4. Absolut attraktivt. Väldigt jobbigt när man tänker på hur långt ifrån en själv är. Möjligt om vi tillsammans påverkar hur vi tänker kring dessa saker och försöker peta in lite av tankarna i varandra. Förhoppningsvis växer dessa tankar över betongen, pengar och individualism. Naivt?

 5. Avskräckande! Omöjligt! Tror att det blir svårt för att inte säga omjöjligt att få till ett jägar/samlar samhälle på sikt efter apokalypsen. Till en början skulle det nog vara av nöden tvunget, men sen skulle människans sanna natur göra sig gällande.

  Nån skulle säkert vilja bygga sig en finare hydda än grannens. Sedan skulle nån föräta sig på jästa bär och slåihjäl byäldsten bortom berget, förhandlingarna skulle braka samman och dom gulliga kooperatva jägar/samlarsamhällena skulle springa mot varandra med skarptäljda träpinnar för att förgöra den ene.

  Jag är fullständigt övertygad om att ett sådant samhälle(?) skulle braka samman på mellan 85 och 135 år. OM inte någon hade monopol på våldet – (läs polis odyl) Men det skulle ju ingen ha. Så denna dröm kommer att vara den sista flämtande lågan som flammar upp innan mänsklighetens saga är all.

 6. p.s kom på en tanke …inuiterna har levt uppe i norr i 3000 år utan att fördärva miljön eller fiska ut vatten eller slå ihjäl varandra. man kan ju undra varför vi europer har blivit som vi är, tappat respekten för naturen ? kanske förlorat kunskapen ? jag vet att fiskeflottor som på allvar började tråla i haven på 70-talet att man då trodde att haven var omöjliga att fiska ut.hybris ? okunskap ? ja man kan undra och fundera.

 7. Jo att jag vill inte leva om din vision skulle inträffa vilket är föga troligt. Jag vill inte tillbka till stenålderrn. Den tekniska utvecklingen har till ex gett många handikappade ett bättre liv. Sen tror jag på himlen också

 8. Primitivismen är en avart från de sociala revolutionära rörelserna som man bör akta sig för just p.g.a att den inte är social. Den förutsätter att oändliga mängder människor dör och är idealistisk/utopiskt. Som revolutionärer vill vi höja arbetarklassens välstånd inte sänka den. Ingenting var bättre på stenåldern, det är bara i ett romantikens glimmer man kan se detta. Antingen får man spendera mer tid i skogen eller fundera på varför folk blev typ 35 bast på den tiden. Hårda ord må ske men primitivistiska tankegångar har bara skadat vår rörelse.

 9. Själv är jag inte direkt anarko-primitivist, men jag är civilisationskritisk. Din kritik är ganska typisk, men bygger som jag ser det mycket på förutfattade meningar (som jag själv också haft innan jag satte mig in mer i det hela).;
  -Oändliga mängder människor dör. Ingen anarko-primitivist som jag känner till vill att oändliga mängder människor ska dö. (Det finns eko-fascism också, men det är något helt annat.) Det som förespråkas är frivilligt barnbegränsande. Problemen med den industriella revolutionen, som vänsterrörelsen huvudsakligen försvarat, är bland annat att den bygger på systematisk exploatering av dom fattiga människorna och den icke-mänskliga delen av naturen, och att denna exploatering i längden är ohållbar och kommer att leda till en kollaps, och en mass-död om vi inte förbereder oss.
  -Idealistisk/utopisk. Det är mer en anklagelse än ett sakligt argument, en anklagelse som minst lika ofta riktats på tex syndikalismen.
  Folk blev 35. Vilket är det vetenskapliga stödet för det påståendet? Är det inte snarare en fördom som spridits sen Hobbes av dom som vill försvara staten och civilisationen? Så långt jag förstår tyder forskningen snarare på att livslängden sjönk i och med jordbrukets framväxt. Dessutom är ju som tidigare sagts frågan om den västerländska livslängden går att upprätthålla i längden, eller om det bygger på ohållbar exploatering.
  -”Som revolutionärer vill vi höja arbetarklassens välstånd, inte sänka den”. Det här är intressant. Själv tycker jag arbetarrörelsens kamp är viktig, så i den delen håller jag med dig, ju mer vi kan flytta fram positionerna i förhållande till kapitalet, desto bättre. Men vad kämpar vi för? Syndikalismen vill ha en social revolution där arbetarklassen övertar kontrollen över produktionsmedlen osv. Civilisationskritiska anarkister vill avskaffa hela den industriella apparaten. Går dessa mål att förena? Går det kämpa sida vid sida även om vi inte är helt överens om hur målet ser ut?

 10. Fast man missar ju grunden i hur kapitalismen fungerar om man kritiserar civilisationen som sådan. Anlendingen till att resurserna fördelas snett är ingenting som sker per default för att teknik framskrider och att folk får det göttigare. Det är en fördelningsfråga som handlar om vinst och där med basta. Det skulle lätt gå att omfördela jordens resurser så att det gick att fortfarande spela playstation. Man kan läsa mycket av betydligt mer användbar teknikkritik i de italienska autonomisterna än i någon ”civilisationskritik”. T.ex. ”Vi vill ha allt!” av kämpa tillsammans är bra. Denna diskussion har på nytt uppkommit på socialism.nu https://www.socialism.nu/showthread.php?t=7998 <- där och är en rätt lärorik tråd.

 11. Det som du kallar för ”resurserna” kommer någonstans ifrån. För att få tag på olja, rare metals, jordbruksmark och annat som är helt nödvändigt för den industriella civilisationen så måste jorden våldtas, lokalbefolkning fördrivas och människor tvingas att arbeta i gruvor och andra hell-holes.

  Om jag ska försöka förstå dig, menar du att kapitalismen är det enda problemet och det enda förtrycket värt att kämpa emot?

 12. Pingback: Paradis, himmelrike och post-anarkism « Stigen

 13. Visst är det en trevlig vision, men skulle den funka för sju miljarder invånare? I ”Sverige” bodde det kanske några tiotals tusen individer under äldre stenåldern och det funkade ju fint. Medellivslängden behöver man ju inte gissa sig till, utan arkeologiskt forskningsmaterial ( skelett) visar på ca 60-70 år, handikappade överlevde och sjuka togs om hand. Allt funkade fint, men extensiviteten i ekonomin kan knappast föda dagens folkmängd.

 14. Tack för din kommentar, mycket intressant. Har du några bra källor på den arkeologiska forskning du hänvisar till?

  Jag tror du har rätt, därför tror jag också det är centralt att arbeta för frivillig barnbegränsning. Jag har skrivit om det exempelvis här.

 15. Det är klart att jag borde verifiera mina påståenden med några källhänvisningar och här kommer några: Marshall Sahlins (socialantropolog från University of Chicago) bok Stone age economy från 1972 handlar om stenåldern som ett överflödssamhälle där den generella arbetstiden uppskattas till ca 4 timmar per dag. Lars Larsson, professor i arkeologi vid Lunds universitet, har skrivit boken ”Ett fångstsamhälle för 7000 tusen år sen”‘ vilken baserar sig på utgrävningar i Skateholm, Skåne, utgiven 1988. Även denna bok handlar om ett rikt och välfungerande samhälle. Det borde dock finnas mängder av nyare källor för jag tror att vetenskapen är relativt överens här.

 16. Tack så jättemycket för tips. Sahlins har jag läst, inte den andra. Själv gillar jag exempelvis Daniel Everetts bok om Piraha, James Scott (The_Art_of_Not_Being_Governed:_An_Anarchist_History_of_Upland_Southeast_Asia) eller, mer populärvetenskapligt, Lasse Bergs böcker. Just nu läser jag Alvarssons bok om ”Amerikas indiankulturer”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>